GreenBiz-project Kagerweg Energiepositief maakt kans op Plabeka-bokaal

Erkenning voor uitzonderlijke herstructureringsprojecten in werkgebieden binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Om die reden heeft Plabeka (Platform Bedrijven en Kantoren) hun bokaal in het leven geroepen. Want bedrijventerreinen vervullen een belangrijke (economische) rol, terwijl ze steeds meer onder druk komen te staan. Dit jaar maakt project Kagerweg Energiepositief kans op de bokaal, vanwege de nieuwe werkwijze om grootschalig bedrijventerreinen te verduurzamen.

Kagerweg Energiepositief
Het project Kagerweg Energiepositief biedt ondernemers op bedrijventerrein Kagerweg/Wijkermeer in gemeente Beverwijk de kans om gezamenlijk hun panden en bedrijventerrein kostenneutraal, grootschalig en flexibel te verduurzamen. Een nieuwe werkwijze die door GreenBiz IJmond is uitgerold, nadat de wens om grotere duurzaamheidsstappen te zetten door ondernemers op het terrein werd uitgesproken. Inmiddels is er op het terrein een besparing van 162.000 kWh gerealiseerd, wat gelijk staat aan 85.000 kg minder CO2-uitstoot.

Nominatie
Het project is met twee andere projecten over in de race voor de bokaal in de categorie duurzaamheid. De criteria omvatten het innovatieve karakter van het project, de behaalde resultaten, de manier van gezamenlijk aanpakken en hoe de voorbeeldfunctie voor anderen wordt ingevuld. “GreenBiz Beverwijk was een initiatief van vier ondernemers, waarbij Omgevingsdienst IJmond als overheid faciliteert in de praktische zaken. Deze samenwerking is al zeven jaar ijzersterk en zo hebben we GreenBiz ook kunnen uitrollen naar andere IJmond-gemeenten. Dat staat nu ook voor de werkwijze Kagerweg Energiepositief op stapel: De Pijp Energiepositief gaat binnenkort van start,” aldus Erna Hilbers, projectleider GreenBiz IJmond.

Plabeka
Het Platform Bedrijven en Kantoren (Plabeka) richt zich op het reduceren van de structurele leegstand van werklocaties in de MRA. Binnen het platform werken gemeenten, provincies en ondernemers samen. Vrijdag 19 oktober worden tijdens het congres van de MRA voor de tweede keer de Plabeka-bokalen uitgereikt. In drie categorieën – duurzaamheid, georganiseerd beheer en transformatie met behoud van bedrijvigheid van de werklocatie – zijn in totaal negen werklocaties genomineerd.

Interreg-project PECS
Dankzij het EU-programma Interreg 2 Zeeën kan Omgevingsdienst IJmond de verduurzaming van het havengebied in de gemeenten Beverwijk en Velsen versnellen. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) ondersteunt dit project, net als de Provincie Noord-Holland. De subsidie geeft ruimte om kennis en ervaring aan te trekken om de ambities, zoals energiepositieve (havengebonden) bedrijventerreinen, op grote schaal waar te maken. Voor Kagerweg Energiepositief betekent dit dat het terrein ingezet wordt als testgebied en dat de kennis en ervaring binnen het PECS-project ingezet kan worden binnen het project, waardoor Kagerweg direct profiteert van de bruikbare uitkomsten.

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development