OV IJmond

Grote ondernemersvereniging ook flexibel en slagvaardig: OV IJmond bijna klaar met inrichting organisatie

Nadat de leden van de HOV IJmond en de Ondernemersvereniging Heemskerk Beverwijk Uitgeest (OHBU) zich tijdens de ALV’s van 22 mei j.l. achter de fusie van hun beider verenigingen hebben geschaard, krijgt de nieuw gevormde OV IJmond steeds meer gestalte. “Dit najaar hebben we onze organisatie volledig ingericht”, verwacht een tevreden voorzitter Ton van der Scheer.

Met de samensmelting van de twee grote IJmondiale ondernemersverenigingen, is in één klap een organisatie van 500 ondernemende leden gerealiseerd. Om van die grote club een goed geoliede machine te maken, wordt er achter de schermen hard gewerkt. “We liggen momenteel uitstekend op schema”, vertelt preses Van der Scheer. “Voordat op 1 juli de OV IJmond statutair is opgericht, waren we al druk bezig. Voor het eind van dit kalenderjaar, verwacht ik dat alles organisatorisch is ingevuld. Zodat we niet alleen een grote, maar ook een slagvaardige vereniging zijn.”

Voortvarend
Om de grote ondernemersvereniging die flexibiliteit te bieden, is o.a. voor de vorming van clusters naar regio en branche gekozen. Zo worden er momenteel naast zeven regionale clusters (Beverwijk, Heemskerk, IJmuiden, Velserbroek, Santpoort, Uitgeest en Velsen-Noord) tevens tien brancheclusters gevormd. Zo krijgen niet alleen Bouw Infra & Installatiebedrijven, Handel, Haven & Martiem, Horeca Toerisme & Cultuur en de Maakindustrie hun eigen indeling.

Ook de Overheid & Semi-publieke diensten, Transport & Logistiek, Visserij & Visgroothandel, Zakelijke Dienstverlening en Overige bedrijven hebben hun aparte onderverdeling. Elk van die clusters krijgt een hoofd. Dit is een aanspreekpunt voor de clusterleden, die tevens als verbinding naar het bestuur fungeert. ‘Alleen voor het cluster Handel zoeken we nog een hoofd’, legt Van der Scheer uit. ‘Voor alle andere clusters hebben we reeds een voorzitter gevonden. Dat proces verloopt dus voortvarend.’

Vraagstellingen
“De clusters leggen wij actuele vraag-stellingen voor”, gaat Van der Scheer verder. “Het cluster Horeca Toerisme & Cultuur vragen wij bijvoorbeeld: “Hoe kan de regio IJmond zich landelijk het beste presenteren?” Daar is nu discussie over. Het cluster zal zich over deze vraag buigen. De uitkomsten zullen wij straks als OV IJmond overhandigen aan de lokale politiek. Hiermee willen we de positie van de IJmondiale ondernemers verder versterken.”

Commissies
Naast clusters, heeft de OV IJmond inmiddels ook een aantal commissies gevormd. “Die hebben we ingevoerd om onze ondernemersvereniging nog verder te professionaliseren”, zegt Van der Scheer. “Zo zal de commissie communicatie zorgen dat alle leden goed op de hoogte worden gehouden wat er allemaal speelt. Daarnaast is er ook een commissie die nieuwe leden begeleidt. Zij zullen hen bekendmaken met onze organisatie, zodat de nieuwe leden niet verdwalen. Ten derde is er de commissie evenementen. Deze houdt zich bezig met het organiseren van onze activiteiten, feesten en partijen.”

“We vallen op”
Van der Scheer merkt dat de OV IJmond extern inmiddels opvalt. “De onder-nemersverenigingen rond het Noordzee-kanaal zien ons staan. Dat is belangrijk.  Zo zoekt bijvoorbeeld de ORAM, de grote ondernemersvereniging uit de Metropool Amsterdam, al samenwerking met ons. Zo kunnen we gezamenlijk boven-regionale issues, die ons beide aangaan, ter hand nemen. Je ziet hierbij dat de fusie tussen de HOV IJmond en de OHBU nu al goed werkt.”

Meer informatie:
Wilt u meer informatie over de ondernemers-vereniging? Sinds begin september is de nieuwe website www.ovijmond.nl in de lucht.

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development