Historisch lage rentestand!

De rentestand is historisch laag! Dit betekent dat uw spaargeld niet hard groeit, maar het moment om een privéwoning aan te kopen en te financieren of uw bestaande woning te herfinancieren lijkt beter dan ooit! Ook voor u als ondernemer is een hypotheek een belangrijke financiële beslissing en een groot deel van uw inkomen gaat er aan op. Maar heeft u nog mogelijkheden en waar moet u allemaal op letten?

Kunt u als ondernemer nog een hypotheek krijgen?

Dat is zeker het geval. Vanaf dit jaar is de beoordeling van het inkomen van zelfstandigen zelfs versoepelt. NHG stelt dat voor de inkomensbeoordeling vanaf 2015 nog steeds 3 kalenderjaren benodigd zijn, maar behoeven het geen volledige kalenderjaren meer te zijn. Het niet-volledige kalenderjaar mag daarbij alleen het oudste jaar zijn. In dit eerste jaar zal dan het inkomen naar rato worden meegenomen voor de inkomenstoets.

Hypotheekwijzigingen

De afgelopen jaren zijn veel wijzigingen doorgevoerd op het gebied van hypotheekvormen, hypotheekacceptatie en renteaftrek. Voor starters op de woningmarkt zijn alleen de annuïteiten- en lineaire hypotheek overgebleven als volledige renteaftrek gewenst is. Als banken een hypotheekaanvraag beoordelen, wordt nadrukkelijker gekeken naar de maximale hypotheek op het inkomen (loan to income) en de marktwaarde van het huis (loan to value). En als moet worden berekend over welk bedrag renteaftrek kan worden opgevoerd voor doorverhuizers en tot hoe lang, dient gekeken te worden naar de Bijleenregeling, de 30-jaars termijn, de Gedragscode Hypothecair Financiers en het Overgangsrecht van 31 december 2012. Maar zijn dit de laatste wijzigingen? Misschien is het verstandig om een scenario door te laten rekenen waarin de rente helemaal niet meer fiscaal aftrekbaar is. Kunt u dan de bruto maandlasten nog betalen?

Hypotheekvragen

Natuurlijk heeft u vragen over hypotheekvormen, de rentevaste perioden en bijbehorende rentepercentages. Op deze vragen krijgt u antwoord maar niet voordat u de volgende vragen heeft beantwoord: heeft u ooit een eerdere hypotheek en/of levensverzekering afgesloten, hoe ziet uw uitgavenpatroon eruit, heeft u nog andere schulden, heeft u eigen geld, bent u of uw partner in de toekomst van plan minder te gaan werken en hoe ziet uw pensioen eruit? Verder zal altijd worden gevraagd waaraan een hypotheek volgens u moet voldoen. Bovendien zal u duidelijk moeten worden wat de gevolgen zijn bij eventueel overlijden, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of minder werken van u of uw partner. Kunt u de woonlasten dan nog steeds opbrengen? Op basis van de door u verschafte informatie ontvangt u vervolgens een hypotheekadvies.

Adviesgesprek

Al met al verlangt u heel wat van uw adviseur. Dit is helemaal niet erg. Bij de financieel adviseurs van Lands Advies bent u aan het juiste adres. Wij kunnen nagenoeg alle geldverstrekkers aanbieden. Naast de grote aanbieders zoals ING, ABN en Rabobank zijn er veel andere spelers op de markt zoals pensioenfondsen, verzekeraars, specifieke hypotheekbanken en buitenlandse aanbieders. Wij maken graag tijd voor uw vrij. De kosten van dit eerste gesprek neemt Lands Advies voor zijn rekening.

Frank Hoogedoorn

Lands Advies
Wijkermeerweg 41,
1948 NT Beverwijk
T: 0251 – 290 900,
info@lands.nl
www.lands.nl

 

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development