Vrijstelling schenking in verband met de eigen woning

Per 1 januari 2015 is de tijdelijke schenkingsvrijs telling van € 100.000 voor de eigen woning vervallen. Het doel – tijdelijke stimulering van de woningmarkt en het aflossen van eigenwoningschulden is volgens het kabinet bereikt. Uiteraard jammer, maar zijn er nu nog andere mogelijkheden?

Overgangsmaatregel 2014

Er is overigens nog één “overgangsmaatregel”. Mensen die in 2014 een eigen woning hebben (gekocht) die in aanbouw is, kunnen ook in 2015 (nog) gebruikmaken van de tijdelijke verruiming van de schenkingsvrijstelling. Voorwaarden zijn de volgende:

 • De woning in aanbouw voldoet aan de definitie “eigen woning”;
 • De schenking is in 2014 ontvangen;
 • Uiterlijk 31 december 2014 is de bouwgrond, het recht van erfpacht, het recht van opstal of het appartementsrecht via een notariële akte geleverd;
 • In 2014 is minimaal de 1e termijn van het aankoopbedrag voor de nieuwbouw-woning voldaan en de rest van het geld wordt in 2015 gebruikt voor de eerstvolgende bouwtermijnen.

Eigen woning

Een eigen woning is de woning waar de ontvanger van de schenking eigenaar van is en zijn hoofdverblijf heeft. Maar ook een woning in aanbouw of een woning die wordt verbouwd, geldt als een eigen woning. De ontvanger moet dan wel uiterlijk in 2017 zelf in de woning gaan wonen, anders vervalt de vrijstelling. Het is dus niet voldoende als er alleen een koop- of aanneemovereenkomst is afgesloten met een projectontwikkelaar. In 2014 dient al ten minste 10% van het geschonken bedrag te zijn besteed voor de woning door vervallen ouwtermijnen te betalen of om de bouwgrond, het recht van erfpacht, het recht van opstal of het appartementsrecht aan te kopen. Een storting in een bouwdepot geldt niet als besteding.

1 januari 2015

Vanaf 1 januari 2015 gelden de “reguliere” vrijstellingen weer. Voor wat betreft schenkingen voor de eigen woning, zijn er de volgende mogelijkheden:

 • Jaarlijkse schenkingsvrijstelling
 • Een ouder kan gebruikmaken van de jaarlijkse schenkingsvrijstelling van ouders aan kinderen. Deze vrijstelling bedraagt in 2015 € 5.277. Dit kan altijd, deze (jaarlijkse) vrijstelling is niet gekoppeld aan (besteding aan) de eigen woning. De schenking kan uiteraard wél gebruikt worden voor de eigen woning.
 • Eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling
 • De jaarlijkse schenkingsvrijstelling kan éénmalig worden verhoogd voor een schenking van ouders aan hun kinderen in de leeftijd tussen de 18 en 40 jaar. De ouder mag dan een bedrag van maximaal € 25.322 schenken zonder dat er schenkbelasting verschuldigd is.

Vrijstelling

Als het kind het bedrag gebruikt voor de eigen woning of voor een studie bedraagt de vrijstelling zelfs maximaal € 52.752,-. Er mag dan niet eerder een (maximale) schenking met betrekking tot de eigen woning zijn geweest. De Belastingdienst verstaat onder “gebruiken voor de eigen woning” ook de betaling van kosten voor erbetering of onderhoud voor de eigen woning. Ook het (deels) aflossen van de eigenwoning schuld of de restschuld op een verkochte eigen woning (deels) voldoen, valt hieronder. Mogelijkheden zijn er dus nog steeds, al zijn deze per 2015 (helaas) weer enigszins beperkt.

Léonie Boon, fiscalist bij Kennemerwaert Groep 
Maerten van Heemskerckstraat 34,
1961 EB Heemskerk
T: 0251 257 957
E: lboon@kennemerwaert.nl
www.kennemerwaert.nl

 

 

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

 • Geen evenementen
 • Advertisement

  webdesign development