Hogere stofuitstoot sinterkoelers Tata

Uit onderzoek van Tata Steel is gebleken dat de uitstoot van stof door de sinterkoelers 1,5 tot 2 keer groter is dan vergund. De provincie Noord-Holland gaat onderzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren. Daarnaast geeft de provincie opdracht aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) om vergunningen van fabrieken van Tata Steel te vergelijken met de werkelijke situatie. Tata gaat een extra filter installeren waardoor de uitstoot aanzienlijk vermindert.

Gedeputeerde Leefbaarheid & Gezondheid van de provincie Noord-Holland, Adnan Tekin, betreurt ten zeerste dat dit is gebeurd: “Veel inwoners van de IJmond maken zich grote zorgen over het effect van stof op hun gezondheid. Het minste dat ze van ons mogen verwachten is dat we goed in kaart hebben waar het om gaat.” In de IJmond wordt de luchtkwaliteit en neerslag van stof regelmatig gemeten. Dat de sinterkoelers meer uitstoten dan vergund heeft geen effect gehad op de resultaten van de uitgevoerde metingen.

Nader onderzoek

De provincie gaat onderzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren en hoe dit zoveel jaar door de provincie en de ODNZKG, maar ook door Tata, niet is opgemerkt. Daarnaast geeft Tekin de ODNZKG opdracht om vergunningen van fabrieken van Tata Steel te vergelijken met de werkelijke situatie. Het gaat daarbij, naast de Sinterfabriek, om de Pelletfabriek en beide Hoogovens. De ODNZKG laat een dergelijk onderzoek momenteel al voor de Kooksgasfabrieken uitvoeren.

Sinter

Sinter is bewerkt ijzererts dat in de Sinterfabriek van Tata Steel onder hoge temperatuur wordt gemaakt. Het is de grondstof waarvan in de hoogovens van het staalbedrijf ruwijzer wordt gemaakt. De sinter wordt afgekoeld door van onderaf koude lucht door de sinter te blazen. Een deel van de verwarmde lucht wordt via een filter opgevangen en opnieuw in de staalfabriek in IJmuiden gebruikt. Het resterende deel van de warme lucht gaat direct naar de buitenlucht. In deze luchtstroom zit ook stof (en aan deze stof gebonden zware metalen, waaronder lood). In de huidige vergunning voor de drie sinterkoelers is opgenomen dat dit maximaal 1 kilogram per uur mag zijn (per sinterkoeler). Uit recente metingen blijkt dit 1,5 tot 2 keer zoveel te zijn. De sinterkoelers zijn verantwoordelijk voor 0,5% van de totale concentratie van stof in de omgeving. Voor lood is dit 1,5%.

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development