IJmond Bereikbaar nauw betrokken bij renovatie Velsertunnel

In 2016 wordt de Velsertunnel 9 maanden lang afgesloten voor een grote renovatie. Deze werkzaamheden gaan enorme impact hebben op de bereikbaarheid van de regio.
IJmond Bereikbaar kan met haar samenwerkingsverbanden en projecten een grote bijdrage leveren aan de doorstroming van het verkeer tijdens de renovatie. Daarom wordt nu al, in een vroeg stadium, nauw samengewerkt met Rijkswaterstaat om slimme maatregelen te bedenken met als doel de IJmond bereikbaar te houden.

 

Tijdens een bijeenkomst van Rijkswaterstaat op maandag 28 april is een selectie van ondernemers en bestuurders bijgepraat over de stand van zaken rondom de renovatie. Tijdens deze bijeenkomst werd de wil en noodzaak om samen te werken duidelijk.

Maatregelen waar het bedrijfsleven wat aan heeft

Stichting IJmond Bereikbaar bestaat uit vertegenwoordigers van het plaatselijk bedrijfsleven. Ton van der Scheer, voorzitter Stichting IJmond Bereikbaar en voorzitter van HOV IJmond: “We praten intensief met Rijkswaterstaat om samen tot maatregelen te komen waar het bedrijfsleven écht wat aan heeft, daarom is IJmond Bereikbaar vertegenwoordigd binnen diverse werkgroepen rondom de renovatie. Ook werken we binnen het Programma IJmond Bereikbaar samen met de IJmondgemeenten.”

Samenwerking is het sleutelwoord

Volgens Leen Wisker, voorzitter van de OHBU, is samenwerking de sleutel tot succes: “We weten dat de renovatie nodig is, zodat we daarna weer jaren vooruit kunnen met de tunnel. Het is belangrijk dat we nadenken wat we als bedrijfsleven zélf kunnen bijdragen aan de bereikbaarheid van de IJmond. niet alleen tijdens de renovatie van de tunnel maar ook daarna, door maatregelen te bedenken die langer meegaan dan de renovatie. Samenwerking is het sleutelwoord.”

We willen de regio ontzorgen

Fabian Nagtzaam, is namens MKB IJmond ook betrokken bij IJmond Bereikbaar: “We willen de regio ontzorgen door maatregelen te bedenken die echt in behoeften voorzien, deze worden in diverse focusgroepen bedacht. Voor deze focusgroepen nodigt Rijkswaterstaat vertegenwoordigers uit van transportbedrijven, zorginstellingen, de recreatiesector en grote werkgevers uit de regio. IJmond Bereikbaar gaat intensief met Rijkswaterstaat in gesprek om de wensen uit de regio te vertalen in concrete maatregelen.”

 

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development