Gemeenteraad wil mooi Stationsplein voor Beverwijk

In de raadscommissievergadering van afgelopen dinsdag ging het over de ontwikkeling van het stationsgebied. Twee kredietaanvragen lagen voor. De reconstructie van het kruispunt Velserweg, Vondellaan, Halve Maan en de herinrichting van de openbare ruimte van het Stationsgebied.

De eerste kredietaanvraag, om met behulp van negen ton subsidie van de provincie, de reconstructie van het kruispunt Velserweg, Vondellaan, Halve Maan te realiseren kon op een positief advies rekenen vanuit de commissie. Het kruispunt staat bekend als knelpunt. Door de reconstructie kan de doorstroming het verkeer en dan met name busvervoer verbeteren. PvdA steunfractielid Vos sprak zijn lof uit over het goede vooronderzoek naar de doorstroming van het verkeer dat ten grondslag lag aan de realisatie van het kruispunt. VVD’er Heinink was positief gestemd en sprak over een uitstekende zaak voor Beverwijk. Door het positieve advies van de commissie zal het krediet in de gemeenteraadsvergadering van 5 juni worden vrijgegeven.

Mooie entree

Wie Beverwijk in de toekomst binnenstapt, wordt verwelkomd door een mooie entree bij het Stationsgebied die verleidt tot een rondje Bree. Die wens werd gisteren door alle raadsleden tijdens de commissievergadering gedeeld. De tweede kredietaanvraag ging dan ook over de herinrichting de openbare ruimte van het stationsgebied.

Bovenop de overdekte fietsenkelder moet straks een mooi Stationsplein komen waar de Beverwijker zich straks thuis voelt. Fractievoorzitter Meiland van het CDA pleitte voor de kwalitatief beste variant en daarmee ook de duurste variant. Zijn woorden ‘Als we het doen laten we het dan ook goed doen’ kon op bijval rekenen van de andere partijen. Het terugbrengen van het Stationsplein in haar oude staat, waarvoor anderhalve ton was begroot, genoot dan ook niet de voorkeur van zowel de raadsleden in de commissie als het college. Als er echter voor een duurdere variant wordt gegaan is daar wel meer geld voor nodig dan de begrootte anderhalve ton, zo werd duidelijk in de commissie.

Stevige discussie

Over de manier van financiering van de mooie entree voor Beverwijk ontstond een stevige discussie, het gaat tenslotte om gemeenschapsgeld. Het college stelde voor om het geld van het project Broekpolder, dat terugvloeit naar de algemene reserves, te gebruiken om de tweede fase van de herinrichting te betalen. VVD raadslid Witte kwam met een alternatief, want gezien de kosten die op de gemeente afkomen is het niet verstandig om geld uit de algemene reserve in te zetten vond de VVD. Zij pleitte om het eerste jaar te financieringen uit het parkeerfonds en vervolgens geld te ramen in de gemeentelijke begroting. Hierna ontstond een levendige discussie tussen alle partijen over de manier van financiering. Op 5 juni zal de discussie ongetwijfeld verder gaan in de openbare raadsvergadering. De gemeenteraad zal dan een besluit nemen over de kredietaanvraag herinrichting openbare ruimte stationsgebied.

Bron foto: Velsenonline

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development