IJmondiale website en huisstijl gelanceerd

Onlangs presenteerden de burgemeesters van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen de website en het logo voor de IJmondiale samenwerking. In het kader van de intensivering van de samenwerking en het breder presenteren hiervan naar buiten zijn een website en een logo ontwikkeld.

De samenwerking tussen de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen krijgt steeds meer vorm. Zo werd vorig jaar de Strategische IJmondagenda door de gemeenteraden van de drie gemeenten vastgesteld. Deze agenda is de ruggengraat voor het samen optrekken als drie gemeenten. Het doel van de Strategische IJmondagenda is de slagvaardigheid van het openbaar bestuur in de regio IJmond te verstevigen.

Onlangs werd de IJmondiale samen­werking geëvalueerd. Deze evaluatie had tot doel om te kijken hoe ver het staat met de regionale samenwerking in de IJmond. De evaluatie is een belangrijke bouwsteen voor de toekomst. In de eva­luatie kwam naar voren om de IJmondiale samenwerking meer in de spotlights te zetten bij inwoners, organisaties en bedrijven.

Website en logo

Het is nu tijd om de IJmondiale samenwerking meer extern te laten zien. Daarom gaat er een website ‘de lucht in’ die de titel heeft IJmond Samenwerking. Op de website staat informatie over de samenwerking tussen de drie gemeenten. Zo wordt ook de Strategische IJmond­agenda en de recente evaluatie op de site geplaatst. Voorts kunnen inwoners, organisaties en bedrijven zich abonneren op een digitale nieuwsbrief.

Binnen afzienbare termijn zal ook een participatietraject starten. Dan worden inwoners en bedrijven gevraagd wat zij belangrijk vinden in de samenwerking. Tijdens het participatietraject vervult de nieuwe website een belangrijke functie.

Het logo bestaat uit drie dynamische bogen, drie kleuren die in het centrum samenkomen waardoor er een nieuwe frisse kleur ontstaat. Het logo is speels en vertegenwoordigd de kleuren van de drie gemeenten en is goed toepasbaar op diverse uitingen.

Burgemeester Ossel van Beverwijk, Baltus van Heemskerk en Dales van Velsen zijn blij dat de samenwerking tussen de drie IJmondgemeenten meer vorm krijgt en dat deze ook meer extern kan worden gecommuniceerd. Website en logo dragen bij aan versterking van de externe communicatie. Beiden komen goed van pas in de ambitie die er ligt om de zichtbaarheid van de samenwerking te laten zien. Het kan ons ook helpen bij de participatie die binnen afzienbare tijd start. www.ijmondsamenwerking.nl

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development