Samen werken aan een krachtige IJmond

Hoe zorgen we ervoor dat de IJmond economisch vitaler, duurzamer en gezonder wordt? Die vraag stond centraal tijdens de themabijeenkomst Grenzen verleggen, waar meer dan 300 regionale ondernemers en bestuurders op af waren gekomen. 

Twee economische rapporten, de Kracht van de IJmond van Rabobank IJmond en de Regionale Staalagenda van Tata Steel, vormden de basis voor een levendige discussie over de uitdagingen en kansen waar de regio voor staat. Uit alles bleek dat samenwerken de komende jaren belangrijker dan ooit wordt. ‘Het is een gebied om trots op te zijn, maar we moeten met elkaar focus wél aanbrengen en samen de schouders eronder zetten. Alleen dan zijn we in staat om de kansen in de regio te benutten’, aldus Ron Eman, directeur Bedrijven van Rabobank IJmond. Ondernemers en bestuurders worden via een economische agenda uitgedaagd om aan de slag te gaan met bereikbaarheid, duurzaamheid, onderwijs en het imago van de IJmond.

De panelleden Hans van den Berg (Tata Steel), Clement Kieftenbeld (Microtechniek), Marieke van Dijk (wethouder Heemskerk), Peter van de Meerakker (Zeehaven IJmuiden), Koen Overtoom (Havenbedrijf Amsterdam), Florian Vreeburg (KVSA) en George Zepantoulis (De Bazaar) keken tijdens het gesprek onder leiding van Jort Kelder vooral naar de toekomst. De Averijhaven in Velsen-Noord omvormen tot assem­blagekade voor de offshore windenergie is een grote kans voor de regio, maar Peter van de Meerakker waarschuwde dat het nu op daadkracht aankomt omdat het aanbod van de overheid om financieel bij te dragen niet voor eeuwig geldt. ‘We moeten het momentum niet voorbij laten gaan.’

De grootste zeesluis van de wereld, over een paar jaar terug in IJmuiden, kan volgens KVSA-directeur Vreeburg gemakkelijk uitgroeien tot een toeristische attractie. ‘Ik weet zeker dat cruisepassagiers daar een excursie voor zullen boeken.’ Ondernemer Clement Kieftenbeld droomt van een regionale techniekcampus waar jongeren worden opgeleid voor een baan in de maak­industrie. ‘Je moet dan wel zorgen voor voldoende jongerenwoningen en een bruisende omgeving.’ Kieftenbeld kreeg bijval van gedeputeerde Jaap Bond. Die riep het bedrijfsleven op te investeren in Techport IJmond: ‘Het belang van een goede aansluiting met het bedrijfsleven wordt steeds groter. Het tekort aan gekwalificeerd technisch personeel is een probleem van ons allemaal.’

Een ander belangrijk gespreksonderwerp was het verleggen van grenzen. Gezamenlijk een marketingplan voor de IJmond ontwikkelen, zoals de cluster Toerisme van OV IJmond inmiddels heeft gedaan, is daar een goed voorbeeld van. Maar ook het vergroten van de bestuur­lijke slagkracht is essentieel voor een vitale IJmond. Wethouder Van Dijk van de gemeente Heemskerk reageerde door te vermelden dat al veel wordt samenwerkt door de IJmond-gemeenten, vooral in het sociaal domein. Alle aanwezige wethouders durfden desgevraagd best het f-woord in de mond te nemen. ‘Een fusie moet geen doel op zich zijn, maar als het voor onze inwoners beter is dan doen we het’, aldus wethouder Erol van de gemeente Beverwijk. De drie Velsense wethouders spraken zich nog nadrukke­lijker uit voor de vorming van één IJmond-gemeente.

Gedeputeerde Jaap Bond van de Provincie Noord-Holland was vol lof over de rapporten van Rabobank IJmond en Tata Steel. ‘Het toont aan dat onze visies in elkaars verlengde liggen. De perspectieven voor de IJmond zijn uitstekend en de samenwerking verloopt goed. Nu is het de kunst om te zorgen dat we gezamenlijk oplossingen vinden voor de uit­dagingen op het gebied van ruimte en milieuruimte.’ Hij besloot met een krach­tige oproep: ‘Verdorie, ga aan de slag!’ Afgaand op de reacties tijdens de netwerkborrel is die boodschap aan­gekomen en staan tientallen onder­nemers en bestuurders klaar om de IJmond eco­nomisch vitaler, duurzamer en gezonder te maken.

 

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development