Kracht van de IJmond in stroomversnelling

Onderzoeksresultaten gepresenteerd 

Een bundeling van de vrijwilligerscentrales, mantelzorg bespreekbaar maken bij bedrijven en walking football voor ouderen: Rabobank IJmond stimuleert inwoners en instellingen om projecten op het gebied van zorg, welzijn, wonen en leefbaarheid samen op te pakken. 

Tijdens een drukbezochte bijeenkomst in het Rabobank IJmond Stadion werden de uitkomsten van het sociaal-maatschappelijke gedeelte van het Kracht van de IJmond-onderzoek gepresenteerd. Direct daarna gingen betrokken regiogenoten met elkaar in gesprek om samen de schouders te zetten onder nieuwe projecten en het verbinden van bestaande initiatieven.

Het nieuwe onderzoek naar de Kracht van de IJmond, in de afgelopen maanden tot stand gekomen na gesprekken met leden van de Rabobank, ondernemers, instellingen, gemeenten én inwoners, heeft geresulteerd in een sociaal-maatschappelijke agenda met tien punten. Vijf daarvan hebben betrekking op zorg en welzijn: verbinden van inwoners aan voorzieningen en aan elkaar, ondersteunen van vrijwilligers, verminderen van eenzaamheid en (verborgen) armoede, stimuleren van een gezonde leefstijl en investeren in jeugd. De vijf andere agendapunten gaan over wonen en leefbaarheid: behouden van leefbaarheid in de wijken, versterken van veiligheidsbeleving en sociale cohesie, verbeteren van mobiliteit, behouden van jongeren en vergroten van de aantrekkingskracht van de regio.

Tijdens de marktplaats gingen tientallen inwoners en vertegenwoordigers van (maatschappelijke) organisaties met elkaar in gesprek over mogelijkheden om de IJmond krachtiger te maken. Marjolein Houwing van Stichting Welzijn Velsen pleitte ervoor om de vrijwilligerscentrales in Velsen, Beverwijk en Heemskerk om te vormen tot de Vrijwilligersacademie IJmond: één plek waar alle scholing wordt samengebracht. Gertjan Huijbens van Telstar Thuis in de Wijk bood aan om mee te denken over het idee om op verschillende plekken walking football aan te bieden. Ouderen blijven hierdoor in beweging en maken kennis met nieuwe mensen. En Young Art hoopt dat de Kracht van de IJmond leidt tot een eigen broedplaats waar de vrijwilligers aan de slag kunnen met hun creatieve ideeën. Dat sluit weer goed aan bij het idee om betaalbare werkplekken te creëren voor start-ups en grow-ups in industriële omgevingen.

De trekkers van de projecten worden van harte uitgenodigd om een aanvraag in te dienen bij het Rabo Dichtbijfonds of het Rabo Investeringsfonds. Jaarlijks stelt Rabobank IJmond vanuit het coöperatief dividend 250.000 euro beschikbaar voor projecten die de werk- en woonomgeving versterken of bijdragen aan de economische infrastructuur in de IJmond. Een commissie van ledenraadsleden beslist welke projecten steun krijgen uit het fonds.

Op woensdag 2 november worden de resultaten van het economische deel van het Kracht van de IJmond-onderzoek bekendgemaakt tijdens een ondernemersbijeenkomst in het Tata Steel Congrescentrum. Aanmelden kan via rabobank.nl/ijmond (RaboWeek IJmond). Volg de bank op social media voor het laatste nieuws over de Kracht van de IJmond.

www.rabobank.nl

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development