Meer dan 17 ondernemers en overheid tekenen met vereniging GreenBiz IJmond de GreenBiz Green Deal

Op 12 februari ondertekenden vereniging GreenBiz IJmond samen met provincie Noord-Holland, gemeente Heemskerk, Omgevingsdienst IJmond en ondernemers gevestigd op de bedrijventerreinen De Trompet en De Houtwegen/ Waterwegen de eerste GreenBiz Green Deal. Met de GreenBiz Green Deal zetten de partijen gezamenlijk stappen om de energietransitie te versnellen naar energiepositieve bedrijventerreinen. Energiepositief wil zeggen dat de terreinen energie gaan opleveren dus meer opwekken dan verbruiken. Hiervoor moet energie worden bespaard en het restant aan benodigde energie zoveel mogelijk duurzaam worden opgewekt.

“Wij hebben al energiebesparende maatregelen doorgevoerd op basis van het advies uit de energiescan. In ons pand maken wij bijvoorbeeld gebruik van LED-lampen. Het ondertekenen van de GreenBiz Green Deal is een goede vervolgstap.” – Menno Glorie

Besparen begint met een energiescan van het bedrijf

Alle aanwezigen hebben al een energiescan laten uitvoeren door de organisatie Klimaatroute waarmee zij ondernemers inzicht in het huidige energieverbruik en de potentiële besparing op hun energierekening hebben gekregen. In totaal hebben al 80 ondernemers de energiescan laten uitvoeren en daarmee een goede eerste stap gezet in verduurzaming van het bedrijf. Diverse ondernemers hebben – in de scan geadviseerde en berekende – energiebesparende maatregelen doorgevoerd. Uit alle scans blijkt bijvoorbeeld dat in totaal ruim 2.2 miljoen kWh (per jaar) aan elektriciteit bespaard kan worden waarmee ruim 1500 ton CO2 op jaarbasis gereduceerd wordt. Met de kostenbesparing voor ondernemers is dat een win-win!

Ook in 2020 kunnen ondernemers op de bedrijventerreinen een gratis energiescan laten uitvoeren als zij de GreenBiz Green Deal ondertekenen.

Vereniging GreenBiz IJmond helpt bij energiebesparing

De vereniging GreenBiz IJmond begeleidt ondernemers door onder andere te helpen bij het uitvoeren van alle vormen van energiebesparing en duurzame opwek. De vereniging – met als motto Samen Sterk Samen Duurzaam- wordt ondersteund door Omgevingsdienst IJmond en werkt nauw samen met OV IJmond. Door gezamenlijk op te trekken besparen ondernemers zowel geld als tijd en leveren zij een bijdrage aan het milieu. De ondernemers sluiten zich automatisch aan bij de vereniging. Meer informatie hierover of over onze aanvullende diensten vindt u op www.greenbizijmond.nl.

Ambassadeurs

De bedrijven, die het voortouw in dit traject hebben genomen zijn: BBA, PBS, Abonnementenland, Inrush, E-power, Nelis Bouw en Ontwikkeling, Huipen Uw Vastgoed Onze Zorg, Scheffer & Sminia, De Woonzaken, Bakker Buitenleven, VHP Drukkers en Goemans Versbakkerij.

 

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development