MKB IJmond gaat op in OV IJmond

Als de plannen worden goedgekeurd zal per 1 januari 2016 de MKB IJmond op gaan in de OV IJmond. De reden hiervoor is om met een spreekbuis naar buiten te treden op politiek, regionaal en provinciaal niveau.

Op 6 oktober zal definitief worden besloten door de leden van MKB IJmond of de fusie voortgang zal hebben. Indien er werkelijk tot samenwerking wordt overgegaan betekend dit dat de bestaande leden van de MKB IJmond automatisch mee zullen gaan naar OV IJmond, tenzij daar schriftelijk bezwaar tegen wordt gemaakt.

Spreekbuis
‘Als je sterker wilt staan moet je samenwerken. Wij willen de kracht van de OV IJmond en de ondernemers groter maken om nog daadkrachtiger en zinvoller te kunnen opereren,’ vertelt Vincent Klopper, secretaris van OV IJmond. MKB IJmond heeft zich jarenlang geprofileerd als spreekbuis voor de detailhandel. Zij zijn onder andere betrokken geweest bij de plannen omtrent de Breestraat in Beverwijk en de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Roel Huisman, voorzitter MKB IJmond: ‘Dit imago kunnen wij meenemen. Door op te gaan in de OV IJmond kunnen wij onze functie meer inhoud geven, meer verdiepen en ervoor zorgen dat bestuursleden en voorzitters van winkeliers meer met elkaar in contact kunnen komen om de detailhandel gezamenlijk te vertegenwoordigen.’

Cluster
Een groot deel van de leden van MKB IJmond zijn afkomstig uit de detailhandel. Iets dat bij de OV IJmond nog ontbrak. Deze leden zullen als een specialistisch cluster binnen de OV IJmond worden ondergebracht. De kennis en ervaring die de MKB IJmond de afgelopen jaren binnen de sector heeft opgedaan blijven zij voortzetten en uitbreiden binnen dit cluster. ‘De detailhandel zal als tak worden toegevoegd aan de OV IJmond. Voor deze mensen willen wij netwerken en de belangen behartigen,’ aldus Klopper.

Bijna 600 leden
Wanneer beide verenigingen onder een naam verdergaan betekent dit dat de OV IJmond op dat moment bijna 600 leden zal tellen. Hiermee wordt zij gelijk een van de grootste spreekbuizen van de regio IJmond. De leden kunnen profiteren van een groot netwerk, bijeenkomsten en evenementen. Tegelijkertijd zal MKB IJmond haar contacten met MKB Nederland meenemen naar de OV IJmond waardoor zij voordeel kunnen blijven trekken van rapporten en de database van het wel bekende MKB Nederland.

Dubbele contributie
Uit recent onderzoek bleek dat ongeveer 45% van de leden van MKB IJmond tevens lid zijn van de OV IJmond om van een zo groot mogelijk netwerk te kunnen profiteren. Deze leden zullen straks geen dubbele contributie meer hoeven te betalen. Wel ligt de contributie van de OV IJmond hoger dan die van de MKB IJmond. Hiervoor zal de contributie voor bestaande leden in een paar jaar gefaseerd worden verhoogd.

‘Juist door hoe de OV IJmond is georganiseerd, een grote club met kleinere clusters, is het voor ondernemers interessant om erbij te horen,’ aldus Huisman. Klopper: ‘Wij zullen blijven verbinden en mogelijkheden voor netwerken bieden.’

 

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development