OV IJmond: ‘SHIP kan imago IJmond een mooie upswing geven’

Met de opening van het Sluis- en Haven InformatiePunt (SHIP) is de IJmond sinds 31 maart j.l. een nieuwe toeristische pijler rijker. In het vier verdiepingen tellende informatiecentrum kunnen bezoekers onder meer info krijgen over de bouw van de enorme nieuwe zeesluis en waarom deze wordt aangelegd. SHIP zal daarnaast een brug vormen naar onderwijs en beroepen en tevens een prachtig uitzichtpunt met dakterras bieden. ‘SHIP kan als een motor gaan werken om het hele imago van de IJmond een enorme upswing te geven’, zegt OV IJmond-voorzitter Ton van der Scheer.

 

Het aan de noordkant van het IJmuidense sluizencomplex gelegen SHIP is een unieke locatie waar de sluizen en de havens optimaal beleefd kunnen worden. Zo is er aandacht voor de haven, ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en innovatie in de regio en beroepsmogelijkheden op het gebied van techniek. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar het nu, maar ook naar de toekomst. Er zijn tevens ontvangst- en verga­derruimtes, een educatielokaal, een restaurant en een VIP-vergaderruimte met uitzicht over het sluizencomplex. Een absoluut aandachtspunt is de bereikbaarheid.

Aantrekkingskracht IJmond omhoog

De OV IJmond had graag de exploitatie van SHIP op zich genomen. ‘Dat is helaas niet gelukt’, vertelt Ton van der Scheer. ‘SHIP biedt namelijk een prachtige kans om de aantrekkingskracht van zowel het Noordzeekanaalgebied als de IJmond een paar niveaus hoger te tillen. We hopen niettemin dat deze doelstelling verwezenlijkt zal worden door SHIP en de exploitant die de lead heeft gekregen.’ Met een sponsorship is de OV IJmond nog steeds als ondersteuner en supporter betrokken bij het project. De onder­nemersvereniging zal op deze mooie locatie diverse activiteiten huisvesten en ontplooien. ‘SHIP is een heel nadrukkelijke vlag om ons gebied verder te versterken. Het is belangrijk dat de provincie SHIP financieel ondersteunt, waardoor subsidies ten goede kunnen komen aan het IJmondiale gebied. Hopelijk kan van het Sluis- en Haven InformatiePunt een magneetwerking uitgaan en kan het daarmee het imago van de IJmond als geheel verder versterken.’

Brede doelstellingen

SHIP is een gezamenlijk project van het Bestuursplatform NZKG, waarbij alle leden financieel bijdragen aan de realisatie. Naast het vergroten van de bekendheid van de havenregio als het gaat om werkgelegenheid, economische waarde en duurzaamheid, is er tevens het doel om jongeren en hun ouders te informeren over de beroepsmogelijkheden in de havenregio. Bovendien biedt SHIP aan jongeren en werklozen werkervaringsplaatsen voor verschillende opleidingen.

 

Coverstory IJmondiaan nr:2 2017 

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development