Met ruim 500 ondernemende leden zijn we een belangrijke speler binnen het Noordzeekanaal-gebied en de Metropool Amsterdam, een partij om rekening mee te houden!

‘Tata Steel cruciaal voor de energietransitie in Noord-Holland’

Tata Steel speelt een grote rol in de energietransitie, vindt OV IJmond-voorzitter Ton der Scheer. ‘Het behalen van de klimaatdoelstellingen vereist een knap staaltje innovatief denken. Juist de kracht van innovatieprocessen zullen de maakindustrie in de IJmond een prachtige impuls geven.’

‘Waarheen moet het met Tata Steel in IJmuiden?’, was recentelijk een thematische vraag in het Noord-Hollands Dagblad gedu­rende een aantal zaterdagen. Verschillende Noord-Hollanders gaven hun mening en visie over het staalbedrijf. Ingeklemd in het duingebied met milieu- en ruimteproblematiek en met zware omstandigheden op de mondiale staalmarkt. Bovendien is recent duidelijk geworden dat, vanwege bezuinigingen, het personeelsbestand onder druk komt te staan. Daartegenover staat de grote economische waarde voor duizenden werknemers en voor Nederland. ‘Tata Steel speelt een voorstrekkersrol bij zowel de energietransitie als op innovatief gebied. Tata Steel ligt aan de kust bijvoorbeeld uit­stekend gesitueerd voor CO2-opslag in de lege gasvelden op de Noordzee. Tata Steel kan juist een versneller zijn in de energietransitie. Dat moeten we ons goed realiseren’, aldus Ton van der Scheer, de voorman van de OV IJmond, dat met ruim 500 entrepreneurs veruit de grootste ondernemersvereniging van de Tata Steel-regio is.

Grote opgave

We staan met z’n allen voor een grote opgave. Willen we onze wereld leefbaar houden, moeten we als samenleving in 2050 alle CO2-uitstoot tot nul hebben gereduceerd. ‘Waarbij we hebben afgesproken om in 2030 reeds op een CO2-reductie van 50 procent te zitten’, weet Van der Scheer. ‘Het is verheugend om te zien dat Tata Steel zijn verantwoordelijkheid neemt en in de energie­transitie meer dan zijn fair share wil leveren aan een groene, gezonde toekomst. Zo worden er meerdere innovatieve wegen bewandeld om aan de twee, zojuist genoemde, klimaatdoelstellingen te kunnen voldoen.”

Weg kolen, hallo waterstof

Zo is het 101-jarige Tata Steel hard bezig om de kern van het staal­productieproces compleet te veranderen. Halverwege de 21ste eeuw worden er als ‘brandstof’ geen vervuilende kolen meer gebruikt, maar wordt staal geproduceerd met schone waterstof als energiebron. Van der Scheer: ‘Dat is op z’n zachtst gezegd geen sinecure, aangezien voor de productie van waterstof gigantische hoeveelheden groen opgewekte stroom nodig zijn. Met de grote windmolenparken die voor de IJmuidense Tata-kust zullen komen, gaat die essentiële stroomvoorziening er komen. Maar dat vergt tijd, waardoor er in 2030 nog niet voldoende waterstof voor handen zal zijn voor het nieuwe, schone productieproces.’ Daarom is Tata Steel voor de 2030-klimaatdoelstelling hard bezig met andere CO2-reducerende oplossingen. Zo blijkt uit het zeer recent gepu­bliceerde Athos-rapport dat er in het Noordzeekanaalgebied prima mogelijkheden zijn om een CO2-infrastructuur aan te leggen. ‘Zo kan tijdens het staalproductie­proces CO2 worden afgevangen, waarna deze via een buizen­systeem wordt getransporteerd naar lege aardgasvelden in de Noordzee en daar wordt opge­slagen. Tevens kan CO2 worden getransporteerd naar andere bedrijfstakken. Zo heeft de tuinbouw juist CO2 nodig om hun gewassen sneller te laten groeien. Dus minder CO2 in de lucht en de tuinbouw gebruikt het in haar productieproces; dat is een mooie win-win-situatie.’

7,5 megaton winst

Samen met de Gasunie, EBN, Dow Chemical en Port of Amsterdam werkt Tata Steel hard aan deze opslag en het hergebruik van CO2. De rekencijfers zijn zeer bemoedigend, want de bedrijven in het Noordzeekanaalgebied hebben hiermee het potentieel om in 2030 tot 7,5 megaton aan jaarlijkse CO2-uitstoot te reduceren. Als je je bedenkt dat de totale Nederlandse industrie haar CO2-uitstoot op dat moment met in totaal 14,3 megaton moet hebben teruggebracht, weet je dat de mogelijkheden van Athos signi­ficant bijdragen aan deze te behalen doelstelling.

Innovatieve IJmond

In de recente troonrede schetste onze Koning een beeld van mogelijk lagere economische groei. Komend jaar wordt nog lichte groei verwacht, maar daarna is het onzeker. ‘Juist in een tijd dat het economisch minder gaat, is het belangrijk dat een economie kan terugvallen op een sterke innovatieve maakindustrie’, benadrukt Van der Scheer. ‘Alleen afhankelijk van een dienstensector en mainports Schiphol en Rotterdam zijn, is onvoldoende. Juist die maakindustrie in transitie is de toekomst.’ ‘De regio IJmond is daarmee een voedingsbodem voor innovaties en high-tech personeel (zowel mbo als academisch geschoold), die werkzaam zullen zijn voor nieuwe energie. Wind op zee, zonne-energie en geothermie (aardwarmte) brengen ons een nieuw type werkgelegenheid. Oók voor de maakindustrie die in de IJmond floreert. Tata Steel maakt hier, als grootste werkgever van Noord-Holland, een essentieel onderdeel vanuit.’

Paard achter de wagen spannen

Tata Steel is nu weliswaar één van de grootste CO2-uitstoters van Nederland, maar werkt dus duidelijk aan een nieuwe, groene tijd met vermindering van CO2 (Hisarna), hergebruik van CO2 en opslag van CO2 in lege gasvelden op de Noordzee. ‘Daar zit een volledig nieuwe duurzame eco­nomische ontwikkeling aan vast’, legt Van der Scheer uit. ‘Het zou natuurlijk het paard achter de wagen spannen zijn om in Nederland snelle CO2-winst te boeken door de industrie te sluiten en daarmee banen, innovatie en onderwijs naar landen als China te exporteren – en vervolgens grote hoeveelheden CO2 te importeren, want er gaat bij een eventuele Tata-sluiting elders in de wereld direct een nieuwe hoogoven aan. Waarschijnlijk met meer CO2-uitstoot en tegen slechtere milieuvoorwaarden. Dan is Nederland ‘groener’, maar wordt de wereld in z’n totaliteit warmer.’

Open debat

‘Laten we met elkaar goed het debat voeren over het tempo van de transitie. De urgentie is bij alle partijen duidelijk; ook al schuurt het af en toe. Maar schuren mag. Wrijving geeft immers glans’, stelt Van der Scheer. ‘Laten we gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen voor een groen, welvarend en leefbaar Noorzeekanaalgebied voor de volgende generaties. Noord-Holland is geen speeltuin voor proefballonnetjes. Je kunt niet wonen en recreëren zonder werk. De maakindustrie zit dicht op wonen, recreatie en natuur. Dat is altijd zo geweest. Daarbij hoort altijd enige hinder voor de omgeving en Tata Steel werkt er hard aan om dit te minimaliseren.’ ‘Tata Steel zit al 101 jaar in Noord-Holland’, zo besluit Van der Scheer. ‘De luchtkwaliteit is de afgelopen tientallen jaren aanzienlijk verbeterd. Het kan nóg beter met de transitie naar CO2-neutraal staal. Laten we van de kracht van transitie uitgaan om zo een sterke, innovatieve en leefbare maak­industrieregio te behouden!’

Meer informatie?
Bekijk de website
www.ovijmond.nl

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development