Overheid gaat strenger controleren op energiebesparende maatregelen bedrijven

De overheid gaat strenger controleren of grote bedrijven wel hun best doen om het energieverbruik terug te dringen. ‘Zo zijn grootverbruikers wettelijk verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen, als je deze binnen vijf jaar kunt terugverdienen’, zo waarschuwt OV IJmond-voorzitter Ton van der Scheer het IJmondiale bedrijfsleven. ‘Doe je dat niet, dan loop je kans om een fikse boete krijgen.

Vijf jaar geleden heeft ons land een grote stap gezet naar een schone(re) toekomst. Tientallen organisaties, waaronder MKB-Nederland en VNO-NCW, hebben zich destijds aan het energieakkoord voor duurzame groei verbonden. Een belangrijk element is dat het bedrijfsleven in 2020 jaarlijks 20 procent minder energie verbruikt dan in 2013. Om deze doelen te realiseren, zal de overheid het milieubeheer strenger gaan handhaven en controles gaan uitvoeren. Zo verplicht de wet bedrijven energiebesparende maatregelen uit te voeren als ondernemingen deze kosten binnen vijf jaar kunnen terug- verdienen.

Bijeenkomst

Om het regionale bedrijfsleven qua wetgeving bij te praten en tips te geven over mogelijkheden voor verduurzaming van de onderneming, organiseren de OV IJmond en Omgevingsdienst IJmond samen een informatiebijeenkomst. Deze wordt gehouden op vrijdag 12 oktober en zal gaan over de verplichte energiebesparingen voor bedrijven. Een zeer belangrijke bijeenkomst derhalve voor IJmondiale bedrijven, die zich goed willen laten informeren over én voorbereiden op de milieuwetgeving en doelstellingen van de overheid. Verbruikt uw bedrijf meer dan 50.000 kilowattuur aan elektriciteit of meer dan 25.000 kubieke meter gas per jaar? Dan geldt de Wet milieubeheer dus ook voor u. Uw onderneming is dan bijvoorbeeld verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen, die je binnen 5 jaar kunt terugverdienen. Energiebesparende maatregelen worden vaak gevonden in verlichting, gedragsregels, isolatie, verwarming en regeltechnieken. De bijeenkomst zal u alle belangrijke informatie geven. ‘De overheid gaat de wet naleven en dus bedrijven controleren. Voldoe je dan niet aan de regels, dan zal je als ondernemer echt bij je vest worden gepakt en wordt er een flinke boete opgelegd. Wees dus op je hoede’, geeft Ton van der Scheer de ondernemers als tip mee.

Week van de Duurzaamheid

De voorzitter van de OV IJmond is dan ook verheugd dat er binnenkort de nodige duurzame voorlichting voor ondernemers is. ‘Zo is er op 10 oktober de tiende editie van de landelijke Dag van de Duur-zaamheid. De gemeente Beverwijk organiseert van 8 tot en met 14 oktober zelfs een hele Week van de Duurzaamheid’, geeft Van der Scheer aan. In Beverwijk zullen deze hele week activiteiten worden gehouden rond het thema De kracht van energie. Beverwijk Duurzaam, gemeente Beverwijk en de openbare bibliotheek IJmond-Noord roepen ondernemers op om in de genoemde week iets extra’s te doen rond duurzaamheid en dit aan hen te melden, zodat het in de duurzame agenda kan. ‘Zo kunnen we laten zien dat we met elkaar zorgen voor een gezondere en duurzamere wereld’, meldt het initiatief op haar website beverwijkduurzaam.nl.

De Pijp Energiepositief

In Beverwijk ondersteunen de gemeente Beverwijk, GreenBiz IJmond, OV IJmond en Omgevingsdienst IJmond al langer initiatieven om ondernemingen te verduurzamen. Na de start van het Energiepositief-project op bedrijventerrein Kagerweg/Wijkermeer, waaraan meer dan 30 ondernemers meedoen, breidt GreenBiz IJmond dit idee nu ook uit naar een ander Beverwijks bedrijventerrein. Zo worden ondernemers van De Pijp opgeroepen om gezamenlijk een energiepositief bedrijventerrein te gaan realiseren. Met dit eind augustus gelanceerde initiatief De Pijp Energiepositief zullen deelnemende ondernemingen direct voldoen aan de hiervoor genoemde wetgeving. Het groene plan moet zorgen voor resultaten, doordat bedrijven een slimme combinatie van energiebesparing en opwekking van duurzame energie gaan toepassen.

Subsidiemogelijkheid

Ondernemers van De Pijp kunnen hierbij hulp inschakelen van energiespecialist Piet Meijer van Meijer Energie & Milieumanagement. Door de adviezen van het energieonderzoek op te volgen, voldoen bedrijven direct aan de overheidsverplichtingen in het kader van de Erkende Maatregelen, zoals vernoemd in het Activiteitenbesluit. Bijkomend voordeel van het deelnemen aan dit project is dat u als ondernemer gegevens verzamelt. Hierdoor spelen bedrijven in op de zogenoemde Omgekeerde Bewijslast met betrekking tot duurzaamheidsmaatregelen, die vanaf 2019 gaat gelden. Vanaf volgend jaar dienen ondernemers namelijk zelf een melding te doen van de duurzaamheidsmaatregelen die ze hebben getroffen. Via deelname aan De Pijp Energiepositief hebben ondernemingen dan de meeste informatie reeds verzameld. Normaal bedragen de kosten voor een dergelijk onderzoek voor energiebesparing zo’n 600 euro. Voor het initiatief De Pijp Energiepositief zal de Omgevingsdienst IJmond zorgen dat 300 euro wordt betaald via een HIRB-subsidie. Deelnemende ondernemers betalen zelf per saldo dus alleen de resterende 300 euro.

Voorlichtingsbijeenkomsten

Voor de start van het project is het van groot belang dat minimaal 30 ondernemers van bedrijventerrein De Pijp participeren. Zij dienen daarvoor de intentieverklaring te hebben getekend. Wilt u meer informatie over dit groene idee? De initiatiefnemers van het project De Pijp Energie-positief geven binnenkort voorlichting. Geïnteresseerde ondernemers zijn welkom op donderdag 27 september of dinsdag 2 oktober voor een ontbijtbijeenkomst in de Skybox van Daalimpex. Inloop aan de Basisweg 153 in Velsen-Noord is om 7.30 uur. Tijdens deze bijeenkomsten zullen zowel GreenBiz IJmond als Meijer Energie & Milieumanagement over hun groene plannen vertellen. De Beverwijkse wethouder Haydar Erol (27 september) en zijn Velsense collega Floor Bal (2 oktober) geven elk tijdens één ontbijtbijeenkomst hun visie. Wethouder Erol is enthousiast: ‘Ondernemers en overheid gaan samen aan de slag op De Pijp. Helpt u mee het terrein energiepositief te maken’, is zijn oproep aan het bedrijfsleven.

 

Aanmelden voor de ontbijtbijeenkomsten kan digitaal via www.greenbizijmond.nl/aanmelden-energiepositief Meer informatie vindt u op: www.greenbizijmond.nl/depijpenergiepositief.

Meer informatie?

Bekijk de website
www.ovijmond.nl

 

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development