Perikelen rondom het pensioen van de directeur-grootaandeelhouder

Er is een lange voorbereidingsperiode aan voorafgegaan, maar nu is dan toch eindelijk duidelijk wat er gaat gebeuren met het pensioen in eigen beheer. Binnenkort zal er door alle dga’s met een pensioen in eigen beheer dus een keuze moeten worden gemaakt. Daarover moet verplicht infor­matie aangeleverd worden bij de Belastingdienst. Om welke informatie het gaat, is recent bekendgemaakt.  

Keuzemogelijkheid

Nog even en dan is de afschaffing van het pensioen in eigen beheer echt een feit, mits de Eerste Kamer hiermee ook instemt. Nog een keer samengevat zijn er voor het reeds in eigen beheer op­gebouwde pensioen in 2017, 2018 en 2019 drie mogelijkheden:

1 het pensioen tegen fiscale waarde afkopen met een belastingkorting;

2 de fiscale pensioenaanspraak omzetten in een oude­dags­verplichting;

3 het pensioen in eigen beheer on­gewijzigd laten. Verdere opbouw is vanaf 1 januari 2017 dus niet meer mogelijk.

Dga’s zullen in een korte periode nog de laatste stappenmoeten zetten om het eigenbeheerpensioen aan te passen aan alle wijzigingen. Om deze wijzigingen formeel allemaal vast te leggen, krijgen zij overigens drie maanden extra de tijd.

De algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) dus een besluit moeten nemen tot het stoppen van de opbouw van het pensioen in eigen beheer. Dit moet op tijd – in ieder geval voor 31 maart 2017 – in de notulen zijn vastgelegd.

Deze actie is noodzakelijk om te voor­komen dat de pensioenaanspraak niet meer wordt gezien als pensioen. In dat geval wacht er namelijk een forse af­rekening. Er is dan loonheffing ver­schuldigd van maximaal 52% over de commerciële waarde van het opge­bouwde pensioen – die aanzienlijk hoger is dan de waarde van de pensioen­aanspraak op de fiscale balans van de BV. Bovendien zal er 20% revisierente verschuldigd zijn.

Informatieplicht

Kiest u straks voor afkopen van uw pensioen in eigen beheer of het omzetten in een oudedagsverplichting, dan moet u dit met een speciaal informatieformulier doorgeven aan de Belastingdienst. Deze informatie moet binnen één maand na de afkoop van het opgebouwde pensioen in eigen beheer – dan wel de omzetting naar een oudedagsverplichting – aan­geleverd worden.

In dit formulier zal het gaan om de persoonsgegevens, de gegevens van de BV waarin het pensioen in eigen beheer is ondergebracht, de gemaakte keuze (afkoop of omzetten van de fiscale pensioenaanspraak), het tijdstip van de afkoop of omzetting én de fiscale balanswaarde van de pensioenaanspraak op vier verschillende momenten: 1 januari 2015, 31 december 2015, 31 december 2016 en op het moment van afkoop of omzetting.

Het formulier moet zowel door de dga als de (ex-)partner zijn ondertekend. Met deze ondertekening stemt de (ex-) partner voor de Belastingdienst in met de afkoop of de omzetting.

Het is dus belangrijk dat er op tijd, dus binnen één maand na het tijdstip van afkoop of omzetting, aan de informatieplicht wordt voldaan, anders beschouwt de Belastingdienst de pensioenaanspraak als ‘onzuiver’, met alle vervelende gevolgen van dien: ook dan moet er belasting betaald worden over de commerciële waarde van de pensioenaanspraak en is er 20% revisierente verschuldigd.

Reden genoeg om alles goed te (laten) regelen!

Léonie Boon

fiscalist bij Kennemerwaert Groep

Maerten van Heemskerckstraat 34

1961 EB Heemskerk

T: 0251 – 257 957

F: 0251 – 257 959

E: postbus51@kennemerwaert.nl

www.kennemerwaert.nl

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development