Provincie Noord-Holland wil één economie: een circulaire economie

Om de Noord-Hollandse economie volledig circulair te krijgen, wil de provincie af van het onderscheid tussen ‘economie’ en ‘circulaire economie’. Om dat te bereiken moet de lopende transitie worden versneld. In de provincie én in de eigen bedrijfsvoering.
 
De provincie Noord-Holland intensiveert de komende 5 jaar het stimuleren en opschalen van circulair ondernemen én het circulair maken van grondstofketens om zo veel mogelijk grondstoffen te behouden. Met de nieuwe Actieagenda Circulaire Economie 2021-2025 laat de provincie zien welke rol zij pakt en wat zij in de komende 5 jaar concreet gaat doen om de transitie naar een circulaire economie te versnellen. Ook staat de provincie zelf aan de lat door zo veel mogelijk circulair in te kopen en aan te besteden. Zo worden bij de aanleg, het beheer en onderhoud van de provinciale infrastructuur, circulaire toepassingen het uitgangspunt.

Circulair is de norm
Gedeputeerde Circulaire Economie, Zita Pels: “De enige economie die op de lange termijn voor ons gaat werken is de circulaire economie. Daarom moeten we af van het onderscheid: circulair moet de norm zijn. Het is pure noodzaak dat we slimmer gebruik gaan maken van grondstoffen om onze planeet leefbaar te houden. Uit de eerste ‘Integrale Circulaire Economie Rapportage’ van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt bijvoorbeeld dat Nederland amper minder primaire grondstoffen gebruikt dan 10 jaar geleden, terwijl het in 2030 dus de helft minder moet zijn. Daarbij moeten we beseffen dat circulair ondernemen óók financieel voordeel biedt en kansen voor innovatie, groei en banen. Daar gaan we als provincie voor!”

Circulaire ambassadeur
Er zijn in Noord-Holland al veel circulaire koplopers actief, maar het is nog niet genoeg om de ambities waar te maken. De provincie wil ervoor zorgen dat meer ondernemers circulair gaan ondernemen en ook bestaande ondernemers ondersteunen met het opschalen van circulaire innovaties. De provincie stelt daarom een circulaire ambassadeur aan die het gesprek aangaat met bedrijven, inspireert met voorbeelden van circulaire businessmodellen en wijst op financiële regelingen waar bedrijven gebruik van kunnen maken. Ook biedt de provincie trainingen aan waarin bedrijven leren een strategie te ontwikkelen om over te gaan op een circulaire bedrijfsvoering. Circulaire bedrijven hebben daarnaast ook ruimte nodig. Omdat ruimte in Noord-Holland schaars is, gaat de provincie onderzoeken wat de behoefte is en waar die ruimte kan worden gevonden. Specifiek wordt gekeken naar de mogelijkheden in het Noordzeekanaalgebied, de Boekelermeer en in de Noord-Hollandse zeehavens.

Grondstoffen
Het gebruik van primaire grondstoffen moet afnemen door bestaande grondstoffen niet te vernietigen, maar in de keten te behouden. Dit doet de provincie door één of meer aanjagers aan te stellen die op zoek gaan naar mogelijkheden om op regionale schaal grondstofketens te vormen. De provincie richt zich daarbij op textiel, biomassa en voedsel, plastics en bouw. Om bedrijven te stimuleren tot het vormen van grondstofketens komt er ook een subsidieregeling.

Samenwerking
De provincie kan de ambitie van een volledig circulaire economie niet in haar eentje waarmaken. Gedeputeerde Zita Pels: “Samenwerking met medeoverheden, bedrijven, kennisinstellingen en andere partners is essentieel. Het versterken van de rol van gemeenten is een belangrijke aanvulling in de nieuwe aanpak van de provincie. Wat zijn hun ambities? En is er behoefte aan ondersteuning of samenwerking? Op basis daarvan stelt de provincie een subsidieregeling op om regio’s te ondersteunen bij het maken van regionale strategieën en actieplannen. Door met elkaar de kansen te pakken die er in de regio liggen, zorgen we ervoor dat er sterke circulaire regio’s in Noord-Holland ontstaan.”

Bekijk hier de website voor meer informatie

Foto: Johannes Abeling

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development