Risicomanagement

Inzicht in uw bedrijfsrisico’s is een voorwaarde voor het afsluiten van de juiste bedrijfsverzekeringen. Door een risicoanalyse krijgt u een compleet en transparant overzicht van uw risico’s. Hiermee kunt u onaangename verrassingen achteraf voorkomen. Bovendien ziet u gelijk met welke bedrijfsverzekeringen u de risico’s kunt afdekken.  

 

Waarom een risicoanalyse?

• Alle bedrijfsrisico’s in beeld
• Heldere, overzichtelijke rapportage met uw risico’s
• Incl. aanbevelingen voor mogelijke oplossingen
• Handig houvast bij selectie bedrijfs­verzekeringen
• Waarborg van uw bedrijfscontinuïteit

Daarom een risicoanalyse?

Uit onderzoek blijkt dat 65% van de bedrijven die worden getroffen door een grote schade binnen een jaar failliet is. Een belangrijke oorzaak hiervan is dat bedrijfsrisico’s niet voldoende zijn geïdentificeerd en/of de bepalingen in verzekeringsclausules m.b.t. buitenopslag, inbraakpreventie, alarm- en elektrische installaties niet worden nageleefd. Dit probleem komt vaak pas aan het licht als het te laat is: er is bedrijfsschade opgetreden en de verzekeraar keert niet (volledig) uit op basis van bestaande verzekeringscontracten. Het in beeld brengen van uw bedrijfsrisico’s is dus een belangrijke stap in het waarborgen van de continuïteit van uw onderneming.

Risicomanagementrapportage

Op basis van de uitkomsten worden conclusies getrokken door onze risico­adviseurs, die vervolgens aanbevelingen doen voor uw bedrijfsrisico´s. De risicoanalyse wordt vastgelegd in een gestructureerd en volledig risicomana­gementrapport. Deze oplossing voor risicomanagement geeft u houvast om te zorgen dat uw bedrijf bij de 35% hoort waarvan de continuïteit gewaarborgd is. Met de risicomanagementrapportage heeft u uw bedrijfsrisico’s helder in beeld. Hiermee kunt u de bestaande verzekeringscontracten beoordelen en opti­maliseren zodat in geval van schade de verzekeraar gehouden is om de schade te betalen.

Kennis en ervaring

Wij hebben alle kennis en ervaring in huis die u van een zakelijk adviseur met ruim 35 jaar aan ervaring mag verwachten. Door jaren­lange ervaring in de zakelijke markt weten wij waar doorgaans de knel­punten zitten bij bedrijven. Door hier uitvoerig en gericht vragen over te stellen, kunnen wij uw risico’s boven tafel krijgen.

Lands Advies is een assurantieadviseur die niet alleen alles weet over zijn eigen vakgebied, maar ook de pro­blemen en ontwikkelingen kent waarmee u wordt geconfronteerd. Wij zijn specialist in de meest uiteenlopende verzekeringsdisciplines en branches. Daarbij kunnen wij een beroep doen op de kennis van specialisten waar Lands Advies nauw mee samenwerkt.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met een van de risicoadviseurs van Lands Advies voor een gratis en vrij­blijvende risicoanalyse van uw bedrijfs­verzekeringen. 

 

Lands Advies
Wijkermeerweg 41, 1948 NT Beverwijk

T: 0251 – 290 900

E: info@lands.nl

www.lands.nl

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development