IJMUIDEN : Mentor bij School’s Cool. FOTO : RON PICHEL

School’s cool IJmond zoekt thuismentoren

School’s cool IJmond is voor komend schooljaar op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die zich als thuismentor willen inzetten voor leerlingen die door persoonlijke omstandigheden een groter risico lopen op schooluitval. Met één tot twee uur begeleiding per week maken de vrijwilligers voor deze leerling een wereld van verschil. School’s cool IJmond is een belangrijk maatschappelijk programma van de stichting Telstar Thuis in de Wijk, dat dankzij bijdragen van de gemeentes Velsen en Heemskerk, het Dichtbijfonds van Rabobank IJmond, de J.C. Ruigrokstichting en het ING Nederland fonds kan worden uitgevoerd.

De leerlingen die door de scholen voor een thuismentorschap van School’s cool worden aangemeld, zijn kwetsbare, maar kansrijke kinderen die om uiteenlopende redenen een extra steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een moeilijke thuissituatie of een taalachterstand. De thuismentoren helpen hun pupillen wekelijks voor een periode van ongeveer anderhalf jaar.

Het is belangrijk dat een mentor affiniteit heeft met de schoolgaande jeugd, maar onderwijservaring of zelf kinderen hebben is niet nodig. Voorafgaand aan het mentorschap krijgen de vrijwilligers twee trainingen en wordt de vrijwilliger gekoppeld aan een leerling. Gedurende het mentoraat, dat vanaf de zomervakantie start, wordt ondersteuning geboden door de coördinator. Ook zijn er regelmatig mentorbijeenkomsten waarbij aan de hand van intervisie ervaringen worden uitgewisseld.

Voor komend schooljaar worden in Velsen, Beverwijk en Heemskerk nog vrijwilligers gezocht. Deze vrijwilligers zien erop toe dat de leerling lekker in zijn vel zit en voldoende tijd aan schoolzaken besteedt. Zij geven hem of haar en de ouder(s)/verzorger(s) tips en adviezen en ze oefenen met zelfstandig leren.

School’s cool is ook op zoek naar bedrijven en ondernemers, die hun werknemers willen stimuleren om dit vrijwilligerswerk te verrichtten. Bijvoorbeeld door de mentoren de gelegenheid te bieden om de begeleiding van de leerlingen (deels) in hun werktijd te doen. Dit kan voor bedrijven een mooie vorm van lokaal betrokken, maatschappelijk ondernemen zijn.

Wilt u thuismentor worden of meer informatie? Zie dan www.schoolscoolijmond.nl, mail naar info@schoolscoolijmond.nl of bel met School’s cool IJmond Sophie Bekker (023) 539 26 64.

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development