Slimmere aansluiting Zuid-Kennemerland en de IJmond op metropool

De bereikbaarheid van Zuid-Kennemerland en de IJmond neemt af door toenemende belasting van de wegen, met grote gevolgen voor de leefkwalteit, de werkgelegenheid en de houdbaarheid van voorzieningen. Om te zorgen dat de regio goed bereikbaar blijft en in alle opzichten deel uitmaakt van de metropoolregio Amsterdam is een uitgekiend stelsel van samenhangende vervoersnetwerken en de ontwikkeling van ov-knooppunten noodzakelijk. 

Dit blijkt uit het onderzoek “Zuid-Kennemerland en IJmond: Toekomst bereikbaarheid en stations in aantrekkelijke regio” van de onderzoekers van Grontmij-Venhoeven/CS-Vereniging Deltametropool, dat gedeputeerde Talsma van de provincie Noord-Holland woensdag 12 februari in ontvangst nam. Vertegenwoordigers van gemeenten, provincie, NS, deskundigen en andere betrokkenen debatteerden in Haarlem aan de hand van het onderzoek over de toekomst van ov-knooppunten en mobiliteit in Zuid Kennemerland en de IJmond.

Verzoek van Haarlem

Op verzoek van de gemeente Haarlem heeft de provincie opdracht gegeven voor het onafhankelijke onderzoek naar de stationslocaties in Zuid-Kennemerland en de IJmond. Het verzoek werd ondersteund door andere gemeenten uit de regio en moet leiden tot één samenhangende aanpak voor alle stationslocaties in deze regio. “Goed om te zien dat de gemeenten het initiatief nemen voor een aanpak om de bereikbaarheid van Zuid-Kennemerland en de IJmond te verbeteren en tegelijkertijd de stationslocaties te ontwikkelen. Graag ga ik er met de gemeenten over in gesprek hoe we gezamenlijk zorgen voor een slimmere en samenhangende aansluiting van Zuid-Kennemerland en de IJmond op de metropoolregio Amsterdam.”, aldus gedeputeerde Talsma na het debat.

Maak Plaats!

Het onderzoek ‘Zuid-Kennemerland en IJmond: Toekomst bereikbaarheid en stations in aantrekkelijke regio’ sluit aan bij de publicatie Maak Plaats! De provincie Noord-Holland en de Vereniging Deltametropool hebben in samenwerking met gemeenten uitgebreid onderzoek gedaan naar mogelijkheden om ov-knooppunten beter te benutten. De resultaten zijn gebundeld in de publicatie Maak Plaats! en vertaald naar een nieuw perspectief.

Wonen en werken nabij stationslocaties

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (GS) zetten in op een toekomst waarin meer mensen kunnen wonen en werken nabij stationslocaties. GS willen nieuwe werkplekken en minimaal 50 procent van de nieuwe woningen concentreren nabij ov-knooppunten. GS vinden het belangrijk dat woningbouw plaatsvindt op locaties waar de woonbehoefte ook ligt. Met ov-knooppuntontwikkeling sluiten GS aan bij de marktvraag naar centrumstedelijk wonen: goed bereikbaar en dichtbij voorzieningen zoals ziekenhuizen, scholen, winkels, cultuur en recreatie. GS streven hiermee ook naar efficiënter gebruik van het openbaar vervoer en minder stedelijke druk op het landschap.

Bron: www.noord-holland.nl

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development