Techport ondertekent Regionaal Skillsakkoord Metropoolregio

Techport heeft op 14 december samen met een brede coalitie van organisaties uit onderwijs, bedrijfsleven en overheid het Regionaal Skillsakkoord ondertekend. Techport wil hiermee samen met de community House of Skills Metropoolregio Amsterdam (MRA) bijdragen aan het realiseren van een meer op skills georiënteerde arbeidsmarkt. Om de huidige krapte op de technische arbeidsmarkt snel het hoofd te kunnen bieden, gaat House of Skills samen met onder andere Techport zogenoemde innovatiedeals inzetten. Het is voor bedrijven uit de IJmond ook mogelijk hieraan deel te nemen.

De snel veranderende arbeidsmarkt vereist een nieuwe aanpak om de vraag naar en het aanbod van werknemers op elkaar afgestemd te krijgen. Onder het motto ‘Leven Lang Ontwikkelen’ moeten werknemers die in een krimpmarkt hun job verliezen, worden omgeschoold naar groeisectoren zoals onder meer techniek. House of Skills zet zich hiervoor in. ‘De actiepunten van House of Skills zijn ook voor de IJmond regio erg interessant, daarom is het voor Techport belangrijk om hierbij aan te sluiten’, aldus Techport-voorzitter Mark Denys.

Skills boven diploma’s

Het eerste actiepunt van House of Skills betreft het ontwikkelen van opleidingen. De vraag hierbij is: hoe kun je bestaande opleidingen zó ombouwen, dat het naar een kortlopend leertraject gaat dat geschikt is voor zij-instromers? ‘Opleidingen duren meestal 3 à 4 jaar. House of Skills wil voor zij-instromers, met behulp van de expertise van ROC Nova College, een leertraject opzetten van slechts 3 tot 5 maanden’, legt Henno van Horssen, programmamanager Techport, uit. ‘Zonder dit soort initiatieven zou een bedrijfstak nog jaren moeten wachten, totdat de nú benodigde werknemers beschikbaar zijn. De skills-gedachte is dat je makkelijk en snel kunt anticiperen op actuele vragen.’ Een tweede aandachtspunt betreft skills assessments. ‘Daarbij wordt niet gekeken naar welke diploma’s iemand heeft, maar meer naar: wat ben je, wat kun je en welke beroepen passen daarbij. Deze loopbaan assessments vanuit die skills-gedachte worden momenteel ontwikkeld’, aldus Van Horssen. ‘House of Skills kijkt tevens naar matching. Dat noemen ze de paskamer: hoe pas jij qua cultuur of persoonlijkheid bij een bepaald bedrijf?’

Innovatiedeals

De drie genoemde aandachts­punten en de producten die daaruit komen, wil House of Skills graag testen via zogenoemde innovatiedeals. Met betrekking tot techniek is de meest actuele innovatiedeal die van installateur van zonnepanelen. Ton Visser van Montazon wordt hierbij ingezet om zo snel mogelijk zo veel mogelijk geschikte mensen te vinden, die binnenkort aan de slag kunnen als zonnepanelen-installateur. Daarnaast wordt er een project gestart voor monteurs in de sterke groeimarkt van elektrische fietsen. Van Horssen: ‘Een derde innovatiedeal die opgestart gaat worden, is voor werknemers die in de olie- en gaswinning actief zijn, maar zich binnen de offshore willen laten omscholen tot monteur in de windsector. Dus van krimp- naar een groeimarkt.’

Andere trajecten

Een ander zij-instroom-traject betreft data-analyse. Dit traject past goed bij de smart mainten­ance-focus van Techport. Van Horssen: ‘Onze vraag is: hoe kunnen we deze opleidingen geschikt maken voor zij-instromers? We richten ons op mensen van buiten de techniek, die affiniteit met data-analyse en cijfers hebben. Dat kunnen bijvoorbeeld mensen zijn die boventallig zijn verklaard bij een bank. We gaan hiervoor op­leidingen bouwen en vervolgens ook mensen werven.’ Van Horssen hoort, zowel vanuit de werkgevers- als werknemerskant, positieve reacties op de House of Skills-ideeën. ‘Maar tegelijkertijd handelt nog niet iedereen ernaar’, blijft hij scherp. ‘Werkgevers zullen op een andere manier moeten gaan werven. Nu zijn vacatureteksten vaak een a4’tje met woorden waarin een schaap met de vijf poten wordt gevraagd. Maar als je weet dat een arbeidsmarkt erg krap is, moet je hier echt anders mee omgaan. Wat dat betreft steekt House of Skills ook veel energie in het bewustwordingsproces.’

Bedrijven gezocht

House of Skills zoekt nog bedrijven die zeggen: wij staan ervoor open om met zij-instromers aan de gang te gaan. Heeft u als ondernemer interesse of vragen? Netwerkmanager van House of Skills Gerik ten Berge is bereikbaar via gerik.berge@techport.nl en 06-52505974. Meer weten? Zie www.houseofskillsregioamsterdam.nl

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development