Techport verwerft status Field Lab Smart Industry

Techport heeft de status van nationaal Field Lab Smart Industry verworven. De Dompelverzinklijn 3 van Tata Steel vormt de context voor de eerste activiteiten van het lab, waarbij de integratie van nieuwe technische toepassingen in de bestaande industrie centraal staat. Het doel is om vanuit een fysieke proeffabriek een veelheid van (maak)bedrijven te helpen bij de digitalisering van hun processen. Het verbeteren van gepersonaliseerde zorg in een ziekenhuis door middel van 3D-printing, het experimenteren met nieuwe technologie voor robots in fabrieken en het verzamelen van data bij koeien in de melkveehouderij. Het zijn allemaal vormen van innovatie die de industrie in ons land naar een hoger niveau tillen.

Landelijk zijn door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, TNO, FME en Kamer van Koophandel locaties in het land benoemd, waar deze innovaties en technologieën geclusterd worden doorgevoerd; zogenaamde Field Labs Smart Industry. Op deze plekken werken grootbedrijf, mkb en kennisinstellingen samen om nieuwe technieken te testen en worden innovaties marktrijp gemaakt. Sinds december 2017 heeft ook Techport de status van nationaal Field Lab; als centrum voor slim onderhoud en slim asset management. De analyse van big data en de toepassing van sensoren staat centraal in het Field Lab Techport. Slijtage van lagers, rollen, elektromotoren of pompen; alles in een fabrieksinstallatie wordt met behulp van sensoren gemeten. Vervolgens wordt deze data geanalyseerd en gekoppeld aan data over productie, planning en kwaliteit. Het uiteindelijke doel is om het onderhoud 100% voorspelbaar te maken en het productieproces zo in te richten dat ertegen zo laag mogelijke kosten en zo min mogelijk energieverbruik zo veel als mogelijk wordt geproduceerd. In de komende jaren gaan diverse industriële producenten en leveranciers, zoals onderhoudsbedrijven en ICT-specialisten, aan de slag in een proeffabriek in de IJmond (het Field Lab) en met echte fabrieken, zoals de Dompelverzinklijn 3 van Tata Steel. Ook onderwijsinstellingen leveren, als kennisdragers, een bijdrage aan dit ecosysteem. Samen ontwikkelen zij nieuwe businessmodellen en in het verlengde daarvan nieuwe opleidingsmodules.

Techport is het samenwerkingsverband van overheden, onderwijsinstellingen en bedrijven in de IJmond, gericht op het versterken van de maakindustrie en de energiesector. Techport zet in op een hogere instroom in het technisch onderwijs, een betere aansluiting van het onderwijs en de technische arbeidsmarkt. Daarnaast ondersteunt Techport (groepen van) bedrijven bij innovatieprocessen. De kern van Techport ligt in de IJmond, maar de aandacht gaat uit naar samenwerking met alle partijen in de Metropoolregio Amsterdam en Noord-Holland die actief zijn in deze sectoren.

Foto: Hollandse Hoogte

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development