Geen gasaansluiting meer in nieuwbouwwoningen IJmond

Gemeenten in het werkgebied van Omgevingsdienst IJmond hebben een grote stap gezet op weg naar een aardgasvrije toekomst. Het gaat om gemeenten in regio IJmond, Zuid-Kennemerland en Zaanstreek-Waterland. Alle nieuwbouwwoningen waarover het besluit om te bouwen na 1 februari 2018 valt, worden opgeleverd zonder aardgasaansluiting.

Dat staat in een intentieovereenkomst van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) die de gemeenten op 1 februari ondertekenden. De intentieovereenkomst is in totaal ondertekend door 25 gemeenten binnen MRA, een samenwerking waarbij ook Omgevingsdienst IJmond is aangesloten. Alle gemeenten in het werkgebied van Omgevingsdienst IJmond ondertekenen de intentieverklaring: gemeente Beverwijk, Heemskerk, Velsen, Uitgeest, Beemster, Edam-Volendam, Purmerend, Wormerland, Oostzaan, Waterland, Landsmeer, Haarlem, Heemstede, Zandvoort en Bloemendaal.

Nieuwe en vastgestelde plannen
De ondertekening vond plaats tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres in Het Cultuurgebouw in Hoofddorp. Overheden en de bouw- en vastgoedsector gingen tijdens het congres in gesprek over de stappen die nodig zijn voor een duurzame energietransitie. Naast nieuwbouwplannen waar nog over besloten moeten worden, staat in de overeenkomst ook dat waar mogelijk eerder vastgestelde plannen alsnog worden beoordeeld op de haalbaarheid van een aardgasvrije oplevering.

Noodzakelijke energietransitie
Om de afspraak uit het Energieakkoord, volledig duurzame energievoorziening in 2050, te halen is energietransitie noodzakelijk. Een van de doelen van de MRA-samenwerking is de versnelling van de verduurzaming van de woningbouw. Maar we gaan verder: de markt wordt uitgedaagd om energieleverende woningen te realiseren.

Geen onderlinge concurrentie

Het initiatief voor deze intentieovereenkomst komt van de Haarlemse wethouder Cora-Yfke Sikkema en de Amsterdamse wethouder Abdeluheb Choho. Gedeputeerde van provincie Noord-Holland Jack van der Hoek: “Door de regionale aanpak wordt een aardgasvrije ontwikkeling van nieuwbouwwoningen gestimuleerd zonder dat gemeenten elkaar daarbij onderling beconcurreren. Ontwikkelaars zullen niet de behoefte voelen om naar andere gemeenten in de regio te gaan, omdat het beleid overal gelijk is.”

Vanaf nu aardgasvrij
De gezamenlijke aanpak brengt de opgave en ervaring beter in kaart dan wanneer gemeenten individueel ervaring opdoen met aardgasvrij bouwen. Op basis hiervan kan een brede aanpak worden ontwikkeld, die ook gedeeld kan worden met projectontwikkelaars in de regio. Een regionaal standpunt geeft bovendien duidelijkheid aan inwoners: vanaf nu doen we het aardgasvrij.

Ondertekening overeenkomst
Enkele van de gemeenten binnen de MRA hebben lokaal al afspraken gemaakt over de weg naar een aardgasvrije toekomst, bijvoorbeeld gemeenten in de deelregio Gooi en Vechtstreek.

Besluit Tweede Kamer
De intentieovereenkomst sluit aan op het besluit dat de Tweede Kamer dinsdag 30 januari 2018 nam om de gasaansluitplicht voor nieuwbouw uit de wet te schrappen. De gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam werken dus al direct samen aan de uitvoering van dit besluit.

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development