ViVa! Zorggroep ondertekent Green Deal Zorg

Op donderdag 30 juni ondertekende mevrouw mr. E.M. Kooiker, manager Strategie & Innovatie en bestuurssecretaris ViVa! Zorggroep, namens de raad van bestuur, de Green Deal “Nederland op weg naar een duurzame zorg”. ViVa! Zorggroep biedt wonen, welzijn en zorg in de regio Midden- en Zuid-Kennemerland. De ondertekening is één van de successen voortvloeiend uit de regionale Energietop, die op 18 juni 2015 in IJmuiden plaatsvond. 

De regio IJmond geldt, samen met Amsterdam en Breda, als voorloper waar het gaat om duurzame successen in de zorg. In deze regio’s werken gemeenten en omgevingsdiensten actief samen met zorginstellingen en ziekenhuizen om hen te helpen bij het verduurzamen van de bedrijfsvoering. Eerder al, in 2015, ondertekenden uit de regio IJmond onder andere RKZ, Heliomare, Hartekamp Groep, Stichting SHDH de Green Deal Zorg. Wethouder gemeente Beverwijk Tim De Rudder ondertekende de Green Deal namens de gemeenten in het werkgebied van Omgevingsdienst IJmond.

Systematische verduurzaming bedrijfsvoering

Zorginstellingen die de Green Deal ondertekenden hebben de ambitie om eind 2018 bij 80% van de ziekenhuizen en 50% van de andere zorgaanbieders een begin te hebben gemaakt met systematische verduurzaming van hun bedrijfsvoering. Daarnaast spreken zij af om de bereikte resultaten inzichtelijk te maken, door bijvoorbeeld toe te werken naar een betrouwbaar integraal duurzaamheidkeurmerk.

Op weg naar duurzame zorg

Zorgaanbieders in Nederland zijn grootverbruikers van bijvoorbeeld energie, water vervoer en voedsel. Daardoor is er veel winst te behalen. Milieu Platform Zorgsector is de initiatiefnemer van de Green Deal “Nederland op weg naar een duurzame zorg” waar ook minister Edith Schippers van Volksgezondheid haar handtekening onder zette: “Duurzaamheid vraagt om de inzet van iedereen”.

Milieuthermometer Zorg

De zorginstellingen die de Green Deal hebben ondertekend gaan aan de slag met de Milieuthermometer. De Milieuthermometer is een interne routekaart voor een duurzame bedrijfsvoering. Een route die start bij het plaatsen van slimme meters en energiemonitoring om inzicht te krijgen in het verbruik. Via de maatregelmodule kan vervolgens gekozen worden uit ruim 100 maatregelen om energie te besparen. Belangrijk aan de Milieuthermometer is dat het ook de energiemaatregelen omvat van de erkende maatregelen uit het Activiteitenbesluit. Daarnaast komen thema’s zoals water, afval, medicijnen en voedselverspilling aan bod. Via de Milieuthermometer behalen instellingen de score brons, zilver of goud.

Energietop IJmond

In 2015 organiseerde Omgevingsdienst IJmond een regionale Energietop. Via deze Energietop vertaalden gemeenten en het bedrijfsleven de doelstellingen uit het Nationale Energieakkoord naar een concreet en regionaal actieplan. Dit actieplan moet ertoe bijdragen dat energiebesparende maatregelen versneld worden uitgerold. Het actieplan bestaat uit zes thema’s; bestaande woningbouw, bedrijven, maatschappelijk vastgoed (waaronder zorginstellingen), openbare verlichting, schoolgebouwen en een regionaal warmtenet.

www.odijmond.nl

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development