Hans van der Linden Directeur / Adviseur MKB Lands Advies Wijkermeerweg 41, 1948 NT Beverwijk T 0251 - 290 900, info@lands.nl www.lands.nl

Werkgever of schoolmeester? Veilig werken blijft les 1!

Als werkgever wordt van u verwacht dat u uw werknemers een veilige werkomgeving biedt. Dat dat in het belang van iedereen is, zal duidelijk zijn. Niemand zit erop te wachten dat er een ongeval gebeurd waarbij mensen gewond raken. U zult dus de maatregelen nemen om de kans op ongevallen te beperken; veilige werkruimten, veilige werktuigen, verstrekken van persoonlijke beveiligingsmiddelen, duidelijke instructies en een goede organisatie van de werkzaamheden. Vervolgens zult u hierop toezicht moeten houden, regelmatig keuren en controleren of de voorschriften worden opgevolgd. Al deze maatregelen kunnen helpen om ongevallen te voorkomen, maar verkleinen ze ook de kans dat u bij een ongeval alsnog aansprakelijk kunt worden gehouden?

Als voorbeeld noem ik het geval van een werkgever die steigers bouwt. Valgevaarlijk werk, dus de werknemers moesten een VCA diploma hebben, bij indiensttreding een vakbekwaamheidstoets doen en een instructie volgen over aangelijnd werken. Aangelijnd werken was verplicht, dit werd regelmatig tijdens toolboxmeetings herhaald en tijdens de instructie voor het werk werd op de aanlijnplicht gewezen. Tot slot was bekend dat niet-naleving streng bestraft werd, één keer niet aangelijnd werken betekende daarna helemaal niet meer werken. Mocht er nu nog iemand onaangelijnd vallen, zou u dan denken dat de werkgever een verwijt kan worden gemaakt?

Het antwoord op die vraag is voor de meeste werkgevers moeilijk te verkroppen. In de uitspraak over deze casus werd de werkgever aansprakelijk bevonden. De rechter vond dat de werkgever niet had aangetoond dat er tijdens het werk op de naleving van de veiligheidsvoorschriften werd toegezien. Nota bene, de werknemer had zelf na het ongeval verklaard dat hij wist dat hij zich altijd moest aanlijnen! Dat de werknemer erkent precies te weten wat de regels zijn is voor de rechter geen argument om de werkgever vrijuit te laten gaan. Die had immers erop moeten toezien dat de voorschriften ook daadwerkelijk werden nageleefd. De rechter vond het weliswaar niet nodig dat er de hele tijd toezicht zou zijn, maar wel dat er tussentijds had moeten worden gecontroleerd en –belangrijker nog- dat ook bewezen kan worden dat de werknemers gecontroleerd en zo nodig gewaarschuwd of gestraft waren.

Nogmaals, iedereen heeft er belang bij dat er geen ongevallen gebeuren. Helaas is het een gegeven dat de verantwoordelijkheid hiervoor in zeer hoge mate bij de werkgever wordt gelegd. De les uit deze uitspraak is dan ook dat u als werkgever bij bedrijfsactiviteiten kunt toevoegen: “docent veilig werken”. Als een ouderwetse schoolmeester zult u uw werknemers moeten onderwijzen, in de gaten moeten houden, zo nodig in de hoek moeten zetten en hiervan een paar keer per jaar een rapport moeten opstellen. Het zal er meestal niet voor zorgen dat u onder aansprakelijkheid uit komt, maar hopelijk wel dat u aansprakelijk gesteld wordt!

En mocht het u overkomen, zorgt u dan dat u een adequate aansprakelijkheids- verzekering heeft. Lands Advies kan u hierin uitermate goed adviseren. Neem contact op met ons kantoor via 0251-290900 of stuur een mail naar info@lands.nl

Kijk ook eens op: 

www.lands.nl

 

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development