Clusterhoofden OV IJmond benoemd

Een half jaar na de fusie van de HOV IJmond en de OHBU tot de OV IJmond, is de organisatie van de nieuwe onder-nemersvereniging bijna volledig ingericht. ‘Vrijwel alle clusterhoofden zijn benoemd’, zegt OV IJmond-voorzitter Ton van der Scheer. 

Om de nieuwe, grote ondernemersvereniging van ruim 500 leden goed bestuurbaar te houden, is de OV IJmond onderverdeeld in zowel regionale als branchclusters. Deze afzonderlijke clusters krijgen krijgen elk een aanspreekpunt (clusterhoofd), dat de contacten zal onderhouden met het dagelijks bestuur. ‘Zo houden we elkaar goed op de hoogte van wat er speelt en blijft de grote organisatie slagvaardig’, legt Van der Scheer uit.

Benoeming clusterhoofden

De OV IJmond telt vier regionale clusters. Voor Uitgeest is Hans Weeren als clusterhoofd aangewezen, terwijl Ernst de Haas, Hans van der Linden en Bas Baljet dit respectievelijk zijn voor Heemskerk, Beverwijk en Velsen.

Daarnaast telt de OV IJmond tien brancheclusters.

Binnen Haven & Maritiem vormen Jurriaan Blom, Jim Iskes en Frans Winkelman het clusterhoofd. Voor Horeca, Toerisme & Cultuur staan Henk Postma, Jacob Bron, Ron Mellies, Bernard Lensink en Jan Aardenburg aan het roer.

Infra, Bouw & Installatiebedrijven staat onder leiding van Rob van Dooren, Peter van Gelder, Jan Spigt en Steven van der Stroom, terwijl Jan Boudesteijn en André Schoorl die functie bekleden voor de Maakindustrie.

Bij Overheid gerelateerd & (semi)Publieke Diensten zijn Hans Snijders en Bob van Zijll het clusterhoofd, terwijl Hans Blauwen, Rico Schavemaker, Pieter Jan Stadt , Dick Burger, André Boon, Jaap Rumping, Rob Stet en Jan Brakenhof dit doen voor Transport & Logistiek, dat hiermee de verschillende doorsneden in de transport vertegenwoordigd ziet.

Visserij & Visgroothandel kent Emiel Parlevliet en Roos van Duijn als functionarissen.

In de zakelijke dienstverlening vormen de bankaire afgevaardigden Ruben Uitendaal (ING), Ron Eman (Rabobank) en Harry Reimink (ABN Amro) het clusterhoofd.

Voor Handel en Overige bedrijven wordt nog gesproken over wie de clusterhoofden gaan worden.

Naast de brancheindeling is er een speciaal jongerencluster gevormd. Bij deze jeugdige en nieuwe ondernemers wordt het clusterhoofd gevormd door Friso Huizinga en Edwin Schilling.

Algemeen bestuurslid

De eerstgenoemde persoon per cluster is aangewezen als penvoerder. Bij de zakelijke dienstverleners is Ruben Uitendaal (ING) de penvoerder in 2015, waarna deze functie jaarlijks zal rouleren tussen de drie genoemde banken. Alle clusters worden vertegenwoordigd in het algemeen bestuur door hun penvoerders.

Dat betekent o.a. dat zij elk kwartaal vergaderen met het dagelijks bestuur (voorzitter Van der Scheer, vice-voorzitter Leen Wisker, penningmeester Bert Groot/Wim Cox en secretaris Vincent Klopper).

‘De penvoerders brengen dan in wat er speelt bij hun afzonderlijke achterban. Maar dat doen ze natuurlijk ook buiten de kwartaalvergaderingen om. Er zal altijd veel onderling contact zijn’, zegt Van der Scheer. ‘Zo zat ik bijvoorbeeld 3 december met het clusterhoofd Toerisme bij de gemeente Beverwijk. De gemeente wil namelijk graag met ons het toerismebeleid uitstippelen. Ook rondom de ontwikkeling van de Techniek Campus worden wij goed gehoord, terwijl Transport & Logistiek geheel is aangehaakt bij actuele thema’s als de Velsertunnel en de A8/A9. Het geeft aan dat de opzet van de OV IJmond werkt.’

In december worden alle clusterindelingen aan de leden voorgelegd. ‘Mocht een ondernemer toch bij een ander cluster willen horen of in meerdere clusters actief zijn, dan luisteren we daarnaar. Vanaf begin 2015 zijn we volledig ingericht.

Meer informatie:
www.ovijmond.nl

 

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development