Kennis delen

De kracht van het delen van elkaars knowhow: Zonder kennis delen, geen innovatie

ln de IJmond wordt momenteel de bedrijvenalliantie Techport Industries opgericht. De vanuit de Techniek Campus Engineering & Materials geïnitieerde groep ondernemingen gaat kennis met elkaar delen. Het doel? Hoe meer kennis men onderling deelt, hoe sterker alle firma’s zullen worden. Rabobank IJmond ondersteunt dit initiatief van harte.

De Techniek Campus is geen fysiek fenomeen, maar een paraplu van technische opleidingen, projecten en bedrijfsinitiatieven in de IJmond. Afge-lopen najaar is dit initiatief van start gegaan, met als doel om het tekort aan goedgeschoolde technici aan te pakken.

Volgens Jan Boudesteijn, programmamanager van de Techniek Campus, is kennisdeling de basis van het initiatief. “De klassieke manier van kennisoverdracht was altijd van leraar op leerling. De moderne manier is dat het bedrijfsleven haar kennis deelt met leerlingen”, vertelt Boudesteijn. “Zo kan een bedrijf stageplekken en afstudeer- en promotie-opdrachten aanbieden aan leerlingen. Stel: een bedrijf heeft een vraag en slechts een half antwoord daarop. Dan bied je een leerling de kans om het vraagstuk te gaan onderzoeken en met het hele antwoord te komen. Dat is voor beiden een win-win-situatie. Of een bedrijf heeft een goed innovatief idee, maar niet het personeel om dit verder uit te werken. Dan kan het door samenwerking met scholen aan extra krachten komen. Dan kunnen studenten onder supervisie van de ondernemer het idee gaan uitwerken.”

Techport Industries
Binnen de Techniek Campus gaan bedrijven straks dus ook onderling kennis uitwisselen. Dat gebeurt via de in oprichting zijnde bedrijvenalliantie Techport Industries. Het leeuwendeel van de beoogde honderd leden komt uit de IJmond, een kleiner portie uit de Metropool Amsterdam. “Techport Industries is gelinkt aan de maakindustriecluster van de OV IJmond. Alle leden hebben specialistische kennis en gaan die met elkaar delen. Maar je mag als bedrijf ook om specifieke kennis vragen, die je zelf mist”, vervolgt Boudesteijn. “Leden stellen hun kennis beschikbaar via zogenaamde innovatievouchers. Als een ander lid denkt: “Hé, zo’n voucher is wat voor mij”, mag je ervan gebruik maken.

De kennis die beschikbaar wordt gesteld en gedeeld, kost de ontvanger niks. Maar het is wel de bedoeling dat het ontvangende bedrijf zelf ook andere ondernemingen helpt. Het is geven en nemen.”Boudesteijn verwacht veel van deze ontwikkeling. “We hebben inmiddels al zo’n 25 bedrijven benaderd voor Techport Industries. Die zijn laaiend enthousiast. Het idee is een goede basis om de innovatiekracht binnen de IJmond verder te versterken en te verbeteren.”

Innovatie en groei
Jakob Klompien, directievoorzitter van Rabobank IJmond, vindt de aanpak van kennisdeling binnen de Techniek Campus een prachtig initiatief. De aanpak past perfect in het gedachtengoed van de bank, die ‘Samen sterker’ als slogan heeft. “Mijn vader zei altijd: Wie niet kan delen, kan ook niet vermenigvuldigen. Hij heeft gelijk.

De optelsom van verschillende kennis-delen levert voor alle partijen innovatie op. En innovatie zorgt voor groei en vooruitgang.”

Klompien loopt nu een half jaar in de regio IJmond rond. “Ik zie veel innovatieve bedrijven, die mooie dingen maken. Ik vraag dan aan de ondernemers hoe ze tot die producten zijn gekomen. Dan hoor ik altijd: “Ik had contact met die en die.” Het mooie eindresultaat is dus de combinatie van de eigen kennis met de knowhow van een ander. Met andere woorden: zonder het delen van kennis was dat mooie eindresultaat er nooit gekomen. Met elkaar kennis delen is dus ontzettend belangrijk. Doe je dat als IJmond niet, dan verlies je de ratrace met andere regio’s, waar kennisdeling wél plaatsvindt.”

Klompien ziet dat bedrijven in eco-nomisch moeilijke tijden zich nog wel eens geheel op zichzelf willen richten. “De oplossing om goed uit de crisis te komen, ligt echter vaak niet intern maar extern. Ondernemers moeten niet denken: “Ik ga mijn kennis niet delen met bedrijf X, want dat is een concurrent van me.” Nee, je kunt beter denken: “Wat kunnen wij als ondernemers samen voor elkaar betekenen?” Dat is een geheel andere denkwijze, maar in de praktijk wel de meest succesvolle. Want dit levert innovatie op.”

Platforms
Klompien ziet een grote bedrijfsdiversiteit in de IJmond. “En er zijn ook goede net-werken. Dat is een plezierig gegeven”, vindt hij. “Ik zou zeggen: zoek contact met elkaar om gezamenlijk platforms te creëren. Daar gaat het om. Wij als Rabobank faciliteren mede dat proces. Onze teams van accountmanagers bekijken goed welke clientèle wij hebben en denken dan altijd na: welke van onze zakelijke klanten kunnen we met elkaar in contact brengen? Welke partijen kunnen uit een samenwerking een win-win-situatie creëren? Dat vinden wij belangrijk om te ondersteunen.”

Een mooi IJmondiaal platform is de (onlangs uit een fusie van de HOV IJmond en OHBU ontstane) ondernemers-vereniging OV IJmond. Deze uit zo’n 500 ondernemers bestaande vereniging trekt gezamenlijk op en werkt tevens samen middels regionele en branche-clusters. “Dat is een mooi voorbeeld van krachten bundelen en het delen van kennis. De OV IJmond is één krachtige IJmondiale ondernemersvereniging, die een sterke partij is ten op zichte van de Metropool Amsterdam. Dat is een goede manier om stevig te kunnen sparren met die grote metropool en er gezamenlijk beter van te worden”, vertelt Klompien. “Wij als Rabobank IJmond doen hetzelfde: wij bundelen ook onze zakelijke klanten en partners. Dit is een prima tool om de regio op de kaart te zetten. Van samenwerking wordt echt niemand minder.”

Enorme versnelling
Klompien denkt dat het belang van kennisdeling in de toekomst steeds groter zal worden. “Er is anno 2014 een enorme versnelling aan kennis. Kijk bijvoorbeeld hoe men met elkaar via sociale media van alles met elkaar deelt. Ik kom uit een generatie die is opgegroeid zonder computer en een tv met slechts twee zenders, waarbij er ook nog heel veel testbeeld was. We leven nu in een geheel andere wereld. In de laatste drie jaar is er op het gebied van ontwikkeling meer gebeurd dan in de 30 jaar daarvoor. Dat is een gigantische versnelling. Dat betekent dat kennisdeling en het inspelen op de nieuwe situatie erg belangrijk is. Dat moet je samen doen. Dat kun je niet meer alleen.”

Bovendien heeft Klompien nog een goede tip voor de IJmondiale ondernemers. “Kijk ook eens naar de andere zijde van het kanaal. Dat kan heel inspirerend werken. Ik merk dat het binnen de IJmond geen automatisme is om over het water te kijken. Terwijl er aan de andere zijde toch ook veel prachtige bedrijven zijn, waar niet of nauwelijks contact mee is. Daar valt voor de toekomst nog een hoop te winnen.”

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development