Definitieve ‘go’ aanleg nieuwe zeesluis IJmuiden

De aanleg van de nieuwe zeesluis bij IJmuiden gaat definitief door. Met de toezegging van (maximaal) 105,25 miljoen euro van de gemeente Amsterdam op 26 november j.l. is de financiering rond. De aanleg van de sluis, die in 2016 aanvangt en in 2019 gereed moet zijn, krijgt daarmee een definitieve ‘go’.  

De bouw van de nieuwe, grote zeesluis is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat, de gemeenten Velsen en Amsterdam, Havenbedrijf Amsterdam en de provincie Noord-Holland. De aanleg is nodig, omdat de huidige Noordersluis in IJmuiden binnenkort niet meer voldoet. Deze sluis was na de opening in 1929, met 400 meter lengte, 50 meter breedte en 15 meter diepte, decennialang de grootste sluis ter wereld. Daarmee was het dé ideale toegangspoort voor schepen die via de Noordzee naar de haven van Amsterdam wilden varen. Maar omdat de technische levensduur van de Noordersluis in zicht is en tevens de steeds groter wordende zeeschepen grotere afmetingen vereisen, komt er een nieuwe en grotere sluis. Deze zal zo’n 500 lang en maximaal 70 meter breed worden, waarbij de diepte naar 18 meter gaat.

Betrouwbaar

Volgens Peter van de Meerakker, algemeen directeur van Zeehaven IJmuiden NV, is de vervanging van de Noordersluis broodnodig. ‘Na bijna honderd jaar mag het niemand verbazen dat, deze met een zeer voorziene blik aangelegde infrastructuur, langzaamaan niet meer volstaat. Om de groei van de Amsterdamse haven te accommoderen is een nieuwe ‘voordeur’ hard nodig. De nieuwe sluis moet een vlotte en veilige doorvaart naar Amsterdam voor de toekomst garanderen.’ Jurriaan Blom, binnen de Ondernemersvereniging IJmond clusterhoofd Haven & Maritieme bedrijven, onderschrijft dit. ‘Een sluis moet betrouwbaar, bereikbaar en beschikbaar zijn. Dat is hij momenteel niet altijd meer. Zo is er wel eens technische storing. Ook bij laagtij is de sluis niet altijd beschikbaar. De nieuwe sluis zal deze problemen verhelpen.’ Met de bouw van deze nieuwe ingang van het Noordzeekanaal worden meerdere zaken bereikt. Ten eerste zal er meer ruimte zijn voor goederentransport. Bovendien zullen de steeds groter wordende schepen vlot en veilig door het kanaal kunnen. Tevens zal de Amsterdamse havenregio haar internationale allure behouden. Ook voor de IJmond is de aanleg van de nieuwe zeesluis, die iets ten zuiden van de Noordersluis komt, belangrijk. ‘Wij zijn gebaat bij een florerend en goed functionerend Noordzeekanaalgebied, waar dynamiek is en waar bedrijven kunnen en willen groeien. Bovendien zijn in de IJmond veel toeleverende bedrijven gevestigd die onderdelen van de bouw kunnen faciliteren. De bedrijven staan te trappelen om hun kennis en ervaring in te zetten voor dit bijzondere project’, aldus Van de Meerakker.

Werkgelegenheid

‘Nu er zekerheid over de komst van de nieuwe sluis is, zullen de nodige IJmondiale bedrijven weer durven te investeren. Dat komt het behoud van werkgelegenheid in de regio ten goede’, zegt Blom. ‘De haven van Amsterdam is de nummer 4 van Europa. Als je kijkt naar toegevoegde waarde zelfs de nummer 2. Dat zorgt voor veel werkgelegenheid en dat is goed voor de gehele regio.’ Op 28 november j.l. was in Amsterdam het jaarlijkse Havengildediner. Van de Meerakker en Blom waren present.

‘De afgelopen jaren was de vervanging van de Noordersluis altijd een topic bij het diner. Dan gaf er weer een minister een toespraak, waarin over de nieuwe zeesluis werd gerept. Dat zorgde voor cynisme bij de ondernemers, omdat er nooit echt iets gebeurde’, weet Blom. ‘Maar toenmalig minister Eurlings heeft in 2009 een convenant gesloten. Toen is het langdurige proces echt in gang gezet. Dit keer was premier Rutte aanwezig. Hij zag dat de ondernemers over de recente ontwikkelingen rondom de nieuwe sluis erg verheugd waren. Het zorgde voor een feestelijke stemming.’ De totale projectkosten worden geraamd op 880 miljoen euro. Naast Amsterdam, betalen de provincie Noord-Holland en het Rijk mee.

Laatstgenoemde partij neemt 65 procent van het totale bedrag voor haar rekening.

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development