Delegatie IJmond bezoekt RDM Centre of Expertise

Ruim vijftig ondernemers en bestuurders uit de IJmond hebben in januari een werkbezoek gebracht aan het RDM Centre of Expertise. Op het terrein van de voormalige Rotterdamse Droogdok Maatschappij is sinds 2009 het Innovation Dock gevestigd. In twee verduurzaamde loodsen werken MBO- en HBO-studenten samen met bedrijven aan onderzoek, innovatie, interactie en experiment. In vijf jaar tijd zijn hier 1.000 studenten opgeleid door ze in zogenaamde ‘communities of practice’ te koppelen aan 25 bedrijven uit de maakindustrie en creatieve sector. Het merendeel heeft snel een baan gevonden.

‘Het RDM Centre of Expertise is ontstaan uit de behoefte om voldoende mensen op te leiden voor de maakindustrie’, zei directeur Bert Hooijer nadat hij de dele-gatie van de Techniek Campus Techport welkom had geheten. ‘Door bedrijven mee te laten beslissen over de inhoud zijn wij erin geslaagd om voldoende draagvlak te creëren. Onze stakeholders zijn ervan doordrongen dat wij de maakindustrie moeten behouden en dat outsourcing naar lagelonenlanden een bedreiging vormt voor de regionale economie. Door de handen ineen te slaan zien wij nu dat er producten weer in de Rijnmond worden gemaakt in plaats van het buitenland.’

Praktijkgericht onderwijs

Het Albeda College en de Hogeschool Rotterdam bieden onder de naam RDM Campus hoogwaardig praktijkgericht onderwijs aan dat anticipeert op de arbeidsvraag van morgen. ‘Op deze manier werken wij met elkaar aan het tegengaan van het tekort aan technisch personeel en het verbeteren van het imago van de maakindustrie’, aldus Hooijer. In het Innovation Dock vinden ook congressen plaats. In veel gevallen gebeurt dat simultaan aan de lessen die elders in het pand worden gegeven. Door het gebruik van glazen kassen en ‘zwevende’ leslokalen is sprake van een uiterst transparant geheel. Hooijer: ‘Wij hebben gemerkt dat dat heel inspirerend werkt. Studenten en professionals steken elkaar als het ware aan.’ Eén van de meest tastbare resultaten van vijf jaar RDM Centre of Expertise is de bouw van het Concept House. Met behulp van echte gezinnen wordt onderzocht of het in de praktijk mogelijk is om in een huis te wonen dat energie oplevert in plaats van verbruikt. Om betrouwbare onderzoeksresultaten te verkrijgen zijn ook op vier andere plekken in Europa dergelijke huizen gebouwd. Er wordt ook onderzoek gedaan naar woontoepas-singen op het water. ‘Het gebrek aan land maakt het noodzakelijk dat wij deze mogelijkheid beter moeten bekijken’, aldus Hooijer. In de Smart Industrie Zone van het RDM Centre of Expertise staan 3D-printing, drones en robots centraal. Hier wordt onder meer gewerkt aan een onbemande eetkraam van de cateraar die ’s avonds langs de studentenwoningen op de RDM-werf rijdt. ‘Het klinkt misschien grappig, maar dit is wel de toekomst.’

Bootverbinding

Hooijer sloot zijn verhaal af met een aantal tips voor de ondernemers en bestuurders uit de IJmond. ‘Om zoiets van de grond te krijgen heb je begeisterde mensen nodig die er van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds mee bezig zijn. Zonder steun van hoge scholen, overheid en stakeholders lukt het ook niet. Zij vormen de basis die je nodig hebt om te kunnen starten.’ Steun van de gemeente Rotterdam resulteerde er bijvoorbeeld in dat er een bootverbinding vanuit het centrum tot stand kwam. ‘Dat was pure noodzaak, want de RDM Campus ligt nogal afgelegen. De bootverbinding kost een paar miljoen per jaar, dus we zijn erg blij dat de gemeente Rotterdam die kosten voor zijn rekening neemt.’ Christopher Maria Ravesloot, als lector duurzame energie verbonden aan de Hogeschool Rotterdam en de Hogeschool Inholland Alkmaar, wees er in zijn lezing op dat de ‘samenwerking altijd moet kloppen’. ‘Het ontwikkelen van innovatiemodellen lukt alleen als de lijnen kort zijn. Anders gezegd: een winnend team zit op dezelfde gang. Daarmee is ook meteen het succes van de RDM Campus verklaard. Hier lopen studenten en professionals uit de maakindustrie heel eenvoudig bij elkaar naar binnen. Er zijn nauwelijks drempels. Zoveel kennis bij elkaar biedt heel veel voordelen en leidt tot unieke innovaties.’

Tata Steel Academy

Na de lezingen en de rondleiding door het Innovation Dock werd koers gezet naar De Rotterdam, het beeldbepalende gebouw van architect Rem Koolhaas. Op die plek, pal naast de Erasmusbrug, werd aangehaakt bij een bijeenkomst het Tata Steel Chess Tournament. Hierbij waren ook de topmannen van het staalconcern, Karl Köhler en Hans Fischer, aanwezig. Zij spraken met de ondernemers en bestuurders uit de IJmond. Tata Steel is één van de belangrijkste stakeholders van de Techniek Campus Techport. Vorig jaar werd een belangrijke stap gezet door de Tata Steel Academy voor het eerst open stellen voor studenten van buiten het staalconcern. Jan Boudesteijn, programmamanager van Techniek Campus Techport, was na afloop zeer enthousiast  over het werk-bezoek. ‘De richting en ambitie herken ik. Dat komt erg dichtbij wat wij willen. Het enige dat wij moeten doen is de omvang terugbrengen naar de juiste schaal. In de Rijnmond is alles tien keer zo groot. Maar dat het bezoek aan Rotterdam ons heeft geïnspireerd staat vast.’

 

 

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development