Derde netwerksessie in Beverwijk

Het ministerie van Infrastructuur & Milieu (IenM) wil de mobiliteit van de snelweg A9 verbeteren. Daarvoor leggen de beleidsbepalers hun oor te luister bij devving. Ook het IJmondiale bedrijfsleven praat mee.baar is een samenwerkingsverband tussen het georganiseerde bedrijfsleven en de wegbeheerders van de IJmondgemeenten (Velsen, Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest). Samen wordt hard gewerkt aan maatregelen, die niet alleen de bereikbaarheid zullen verbeteren, maar ook de luchtkwaliteit. Met het oog op de renovatie van de Velsertunnel werkt IJmond Bereikbaar voor de campagne samen met Rijkswaterstaat. 

Als er vroeger op de snelwegen flinke mobiliteitsknelpunten waren, werd er gewoon extra asfalt neergelegd. Probleem opgelost, zo was het idee. Maar met de nieuwe Meer Bereiken-aanpak, beoogt minister Schultz van Haegen van IenM een compleet ander uitgangspunt. Er wordt eerst uitgebreid in de omgeving gestudeerd op de vraag waarom die knelpunten ontstaan. Als die bekend zijn, moeten die worden aangepakt door een combinatie van mobiliteitsmaatregelen zónder het direct inzetten op investeringen in nieuwe infrastructuur.

Gebied in kaart gebracht

Zo onderzoeken IenM en haar wegenpartners nu hoe de knelpunten van de A9 op de corridor Alkmaar-Haarlem-Amstelveen kunnen worden opgelost. IenM ziet momenteel bij het Alkmaarse Kooimeerplein en bij Velsen twee mobiliteitsproblemen. De vraag is nu: kunnen deze worden aangepakt door in de nabije omgeving slim om te gaan met woningbouw, bedrijventerreinen, natuur en recreatie en de inzet van openbaar vervoer? En kunnen er wellicht afspraken met bewoners, bedrijven en instellingen worden gemaakt op het gebied van werktijden, vervoer en informatievertrekking? Middels het ‘MIRT-onderzoek Noordwestkant Amsterdam’, kortweg NoWa, heeft het ministerie van IenM inmiddels een netwerk- en gebiedsfoto van de A9 gemaakt. Dat heeft zeven hoofdthema’s opgeleverd, die betrekking hebben op de bereikbaarheid, het netwerk, het gebied, de gebruikers, de effecten vóór en ván economische, ruimtelijke en sociale thema’s en tot slot meekoppelkansen.

Meepraten

Om zoveel mogelijk informatie uit de omgeving te halen, organiseerde het Ministerie van IenM op 8 oktober j.l. voor de derde keer een netwerksessie. In het Kennemer Theater in Beverwijk waren ook vele afgevaardigden uit de regionale bedrijfsleven aanwezig. Zo was o.a. Ton van der Scheer als voorzitter van de Ondernemersvereniging IJmond present, tezamen met Hans Blauwen die binnen de OV IJmond clusterhoofd Transport & Logistiek is. Fabian Nagtzaam praatte mee namens de MKB Noord-Holland. Zij gaven het ministerie en het verantwoordelijke stedenbouwkundige ontwerpbureau nuttige tips. Zo gaf Nagtzaam o.a. aan dat er ook goed moet worden gekeken naar het Rottepolderplein. ‘Want als je daar vanuit Beverwijk heen rijdt, wordt er aan de rechterkant een heel bedrijvengebied ontwikkeld. Daar is het al moeilijk om de A9 op te komen. Daar moet je heel goed naar kijken. Bovendien wordt Sugar City ontwikkeld. Dat zal ook invloed hebben op het wegennet.’ Ton van der Scheer haakte daar op in: ‘Bij Halfburg/Zwanenburg is ten aanzien van Sugar City nu al een treinstation neergezet dat uitstekend is gefaciliteerd. Dat speelt dus nu al in op de toekomst. Dat moeten we met het A9-project ook doen. Waar kun je openingen en oplossingen vinden? En hoe weef je dat dan in?’ Van der Scheer gaf het voorbeeld dat men binnen IJmond Bereikbaar (m.b.t. de toekomstige, langdurige opknapbeurt van de Velsertunnel) probeert om de automobilist naar het gebruik van de fiets en het OV te verleiden. ‘Maar dan moet je de omgeving daar wel tijdig en goed op inrichten.’ IenM sprak van een nuttige bijdrage van het bedrijfsleven. Begin 2015 wil het ministerie het plan van aanpak presenteren. Van der Scheer zal, als lid van een klankbordgroep, namens OV IJmond bij het traject betrokken blijven.

Informatie:

Wilt u meer informatie over de ondernemersvereniging? Meer informatie en een compleet verslag op: www.ovijmond.nl

 

 

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development