Detailhandel IJmond moet met tijd mee om te kunnen overleven.

Door de onstuitbare opmars van internetshoppen, komen steeds meer traditionele winkeliers in de problemen. Wil de IJmondiale detailhandel succesvol overleven, is actie geboden. 

Recentelijk zijn er weer enkele winkelpanden in de Beverwijkse Breestraat leeg komen te staan. Om het (winkel)centrum aantrekkelijk te houden, is het volgens wethouder Economische Zaken De Rudder alle hens aan dek. ‘Gemeente, winkeliers en pandeigenaren moeten de handen ineenslaan om de Breestraat weer aantrekkelijk te krijgen voor het winkelend publiek, maar ook als locatie voor retailers om hun zaak te vestigen.’

De wethouder wil naast het bestaande programma Rondje Bree een extra inspanning leveren. Daarom gaat hij in gesprek met startende ondernemers, brancheorganisaties en vertegenwoordigers van winkelketens. Doel is om nieuwe huurders voor de vrijgekomen panden te vinden. Daarbij wordt ook met creativiteit nagedacht over nieuwe winkelformules. Een promotiecampagne gericht op retailers moet dit ondersteunen. ‘Bovendien zie ik graag een expertmeeting voor ondernemers in het centrum over ontwikkelingen in retail’, zegt De Rudder. ‘Ook zie ik graag meer acties en evenementen voor de consument.’

Mogelijkheden

Simon Hamming van Teer Bedrijfsmakelaars is gevestigd in de Breestraat. Hij heeft diverse ideeën hoe de leegstand kan worden aangepakt. ‘Ten eerste zouden pandeigenaren flexibele prijsafspraken kunnen maken met de bij hen hurende winkeliers. Als de omzet van een winkelier met 40 procent omlaag gaat, kan hij de bestaande huur niet meer ophoesten. Simpel. Geef de winkelier dan keiharde korting. Maar zeg daarbij: ‘Beste winkelier, de korting die ik je nu geef, moet je wel investeren in je bedrijf. Stel voor mij een plan op hoe je dat gaat aanpakken. Bij akkoord geef ik je daadwerkelijk die korting.’

Ten tweede is er een rol voor de lokale overheid. ‘Als in een winkelstraat leeg-gekomen panden geen nieuwe onder-nemers trekken, staat het leeg. Te veel leegstand is onaantrekkelijk. Gemeenten moeten dan zorgen voor een herbestemming van leegstaande panden. Pas het bestemmingsplan aan en maak het daarmee mogelijk dat het pand ook als woonruimte gebruikt mag worden.’

Ten derde moeten winkeliers zelf actie nemen. ‘Ze moeten weer ondernemer worden. Niet de ogen sluiten, maar echt meegaan met de huidige ontwikkelingen. Doe je dat niet, gaat het verkeerd. Kijk naar grote ketens als V&D en Scapino die in zware problemen zijn gekomen.’

Detailhandelsvisie IJmond

Eind januari was er sinds lange tijd weer een Regionaal Economisch Overleg IJmond. Onder leiding van de Provincie en in het bijzijn van het georganiseerde bedrijfsleven, hebben de portefeuillehouders Economische Zaken van de drie IJmond-gemeenten (Heemskerk, Beverwijk en Velsen) toegezegd dat de detailhandelsvisie IJmond voor 1 januari 2016 gereed is.

Dat klonk MKB-IJmond als muziek in de oren. De IJmondiale belangenvertegenwoordiger voor het Midden- en Kleinbedrijf pleit al jaren voor een detailhandelsvisie, zowel lokaal als regionaal zodat winkeliers, ontwikkelaars en het publiek weten waar zij aan toe zijn en waar de gemeenten wel of niet willen investeren. ‘Het moet een breed gedragen visie worden, waarin het bedrijfsleven optimaal participeert en waarin de gemeenten keuzes maken op het gebied van detailhandel(locaties)’, zegt MKB-IJmond-voorzitter Roel Huisman. ‘De IJmondiale detailhandel staat enorm onder druk. Juist een breed gedragen visie zou moeten bijdragen aan het gezond maken en houden van deze, voor de leefbaarheid en werkgelegenheid, belangrijke branche.’

Lange Nieuwstraat

Een IJmondiaal zorgenkindje is de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Dit jaar verdwenen daar Videoland en de ANWB, terwijl eerder ook de Bruna, Halfords, Free Record Shop, Vögele en Block de deuren sloten. Het winkelend publiek vindt tevens het aanbod van weinig variëteit getuigen, terwijl de Lange Nieuw (met aan één kant winkels en kiosken en aan de andere zijde louter woningen) niet een échte winkelstraatuitstraling heeft, zoals bijvoorbeeld de Grote Houtstraat in Haarlem.

Het grote probleem van het IJmuidense winkelcentrum is dat er geen eenslui- dende visie is hoe de noodzakelijke kentering moet worden gemaakt. Al jaren wordt er gepraat, maar elk bedacht plan sneuvelt. ‘Een goede lange termijnvisie ontbreekt helaas. Want het achterstallige onderhoud met wat nieuwe luifels opknappen, is niet genoeg’, stelt Huisman. ‘Het winkelen anno 2015 is totaal anders dan tien jaar geleden. Mensen willen in een winkelstraat nu niet alleen hun product kopen. Ze willen entertainment.

Het moet leuk en gezellig zijn. Dat betekent dat je het publiek moet zien vast te houden met extra’s. Die ontbreken.’ Volgens Huisman zou het voor de winkeliers goed zijn als ze naar een betere locatie met meer uitstraling en mogelijkheden zouden verkassen. ‘Het haven-gebied zou zich daar geweldig voor lenen. Koppel de winkels aan gezellige terrassen, goede horeca, uitzicht over het water en een sfeervolle locatie om te wandelen. Dan bied je een veel beter totaalconcept en heb je als groep winkeliers een betere kans om te overleven.’

Vernieuwen

Ook Ton van der Scheer vindt dat winkeliers actief moeten worden. ‘De huidige ontwikkelingen met internetshoppen vragen dat de ondernemer moet loskomen uit zijn oude stramien’, stelt de OV IJmond-voorzitter. ‘De tijd dat je de deuren van je winkel opengooit en het publiek vanzelf binnenstroomt, is voorbij. Ondernemers moeten duidelijk inhaken op de huidige behoefte van de consument. Het zou goed zijn als de winkeliers de krachten bundelen en zich gezamenlijk afvragen: ‘Wat wil het winkelend publiek?’ En daarop inspelen. Denk als IJmuidense ondernemer bijvoorbeeld na over: ‘Hoe kan ik de strandbezoeker of ferrypassagier interesseren om ook bij mij langs te komen?’

Zorg voor een concentratie van goede winkels en dat het aanbod goed gevarieerd is. Het begint met een goede gezamenlijke visie en die samen uitbouwen. Misschien helpt het onlangs verschenen boek ‘Kijken, kijken… anders kopen’ van Cor Molenaar om inspiratie op te doen.’

 

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development