Energietop brengt overheid en bedrijfsleven bij elkaar

Op donderdagmiddag 18 juni vindt in het Thalia Theater in IJmuiden vanaf 13.00 uur een Energietop plaats. De energietop brengt de overheid, markt en semioverheid bij elkaar. De doelstelling van de top is om met elkaar te komen tot een actieplan voor de uitrol van energiebesparende maatregelen binnen het bedrijfsleven. Initiatiefnemer Omgevingsdienst IJmond nodigt bedrijven uit om deel te nemen. 

Het programma van de energietop bestaat uit sprekers, thematafels en een debat. Uiteraard is er tijdens het programma en achteraf voldoende tijd om te netwerken. Een van de sprekers is Hennes de Ridder. De Ridder was in de periode van 1995 tot 2012 Hoogleraar Integraal Ontwerpen aan de Technische Universiteit Delft en heeft daarvoor 22 jaar als projectleider en trouble shooter bij de toenmalige HBG – een inter­nationale aannemer – gewerkt. In november 2011 publiceerde hij zijn nieuwe boek ‘Legolisering van de bouw, industrieel maatwerk in een snel veran­derende wereld’. In zijn presentatie staat hij via best practices rondom verduur­zaming stil bij de kansen voor deze regio. Daarbij kijkt hij ook naar de mogelijk­heden van publiek-private samenwerking en financiering.

Concreet actieplan

Het tweede gedeelte van de Energietop bestaat uit thematafels. Via deze opzet werken ondernemers, bestuurders en ambtenaren aan een concreet actieplan. De thema’s aan de tafels zijn divers; schoolgebouwen, maatschappelijk vastgoed, openbare verlichting, warmtenet, bedrijventerreinen en bestaande bouw (woningen). Elke thematafel wordt begeleid door een gastheer, veelal een bestuurder uit de regio en een expert uit de betreffende branche. Zij begeleiden de deelnemers naar een concreet actieplan, waarin aandacht is voor financiering, follow-up, planning en haalbaarheid. De resultaten worden tijdens het congres besproken en worden na het congres uitgewerkt in een publicatie met aan­bevelingen. Dit zal de komende jaren als handvest gebruikt worden bij de uitrol van het actieplan.

In gesprek

Voor de regionale bestuurders is dit een kans om op deze thema’s in gesprek te gaan met ondernemers en te horen wat er leeft en speelt en samen na te denken over een concrete aanpak. Een aanpak die uiteindelijk een bijdrage levert aan de doelstellingen uit het Energieakkoord. Belangrijk, want daarin staan stevige doelstellingen. Voor zowel particulieren, gemeenten als voor het bedrijfsleven. Een daarvan is scherper toezicht op het realiseren van energiemaatregelen bij bedrijven die binnen vijf jaar zijn terugverdiend. Om dit probleem aan te pakken, stuurt het akkoord aan op een integrale benadering van ‘verleiding en moderne vormen van handhaving’. De Energietop sluit aan bij deze aanpak.

Voor meer informatie:
Stationsplein 48b, 1948 LC Beverwijk
T: 0251-263 863
F: 0251-263 888
E: info@odijmond.nl
www.odijmond.nl

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development