Evaluatie IJmondiale samenwerking: op de goede weg!

“De vaart zit in de samenwerking en dat succes mag gevierd worden.” Dit concludeert AEF, het adviesbureau dat op verzoek van de raden van Heemskerk, Velsen en Beverwijk een evaluatie naar de samenwerking tussen de gemeenten heeft uitgevoerd. Raadslid Maartje van Vliet, voorzitter van de commissie die de evaluatie heeft begeleid, vindt het rapport een belangrijke bouwsteen voor de verdere samenwerking tussen de drie gemeenten. “Er zitten bruikbare aanbevelingen in het rapport, waar we mee verder kunnen” .  

Vraagstelling

Tot het uitvoeren van een evaluatie van de samenwerking tussen de drie gemeenten is in 2015 besloten. Aanleiding was het besluit om te gaan samenwerken in 2013 en de Strategische agenda IJmond van 2015. De vraag die door de drie raden is gesteld is in hoeverre de IJmondiale samenwerking daadwerkelijk tot stand is gekomen en welke obstakels en verbeterpunten er zijn voor de samenwerking in de toekomst.

Conclusies en aanbevelingen

AEF concludeert dat op alle terreinen van de Strategische Agenda IJmondiale Samenwerking voortgang is geboekt, in de vorm van concrete resultaten of zelfs in de uitvoering. De IJmondcommissie wordt als positief voor de samenwerking ervaren en steeds belangrijker gevonden. De steeds beter wordende verhoudingen tussen raadsleden, wethouders en ambtenaren van de drie gemeenten maken dat niemand zich meer kan voorstellen in de toekomst minder of niet meer te gaan samenwerken.

Er zijn ook, volgens AEF, nog extra voordelen te behalen in de samenwerking. Zo is voor de IJmondcommissie de lange termijnplanning van belang en het gelijktrekken van de procedures voor elke gemeente. AEF vindt ook dat het tijd is om de IJmondiale samenwerking meer in de spotlights te zetten bij inwoners en de media. De vaart zit erin en dit succes mag gevierd worden.

En nu verder

Van Vliet is tevreden over het rapport. Zij hoopt dat de conclusies en aanbevelingen worden meegenomen in het gesprek dat de colleges en de raden nog gaan voeren. “En”, zo vervolgt Van Vliet, “uiteraard dat er in de toekomst nog beter wordt samengewerkt, zodat we voor de inwoners en ondernemers er het beste uit kunnen halen.”

www.beverwijk.nl

 

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development