Fusie IJmond- gemeenten zou efficiëntie verbeteren

Op 21 maart a.s. zijn er nieuwe gemeente­raads­verkiezingen. Hoe was de afgelopen vier jaar het contact tussen de IJmondiale politiek en het lokale bedrijfsleven? En hoe kunnen gemeente, politici en ondernemers gezamenlijk zorgen voor een
florerende toekomst? 

Het contact tussen de politiek en ondernemers staat weleens op gespannen voet. Entrepreneurs voelen zich soms in hun onder­nemersplannen afgeremd door ambtelijke apparaten en lokale beleidsbepalers. Maar dat er tussen beide partijen ook mooie samenwerkingsverbanden kunnen ontstaan, bewijst de gemeenteraadsperiode die nu bijna ten einde is. Zo is bijvoorbeeld de co-creatie Techport zeer succesvol. Maar ook het project IJmond Bereikbaar, waarbij de drie IJmond-gemeenten Beverwijk, Velsen en Heemskerk met het bedrijfsleven samenwerken, levert prima resultaten op. Zo zijn o.a. 1.800 automobilisten verleid om tegenwoordig de fiets naar het werk te nemen. Daardoor is de IJmond beter bereikbaar, wordt tevens de lucht minder vervuild én krijgen werkgevers fittere werknemers bij. Meer over IJmond Bereikbaar leest u elders in deze IJmondiaan.

Bedrijfsleven ontmoet politiek

Het mooie van de regio IJmond is dat grote bedrijven als Tata Steel en Rabobank IJmond, vaak in samenspraak met de 500 onder­nemers tellende vereniging OV IJmond, de regionale politiek periodiek samenbrengt met het bedrijfsleven. Dit soort ronde­tafelgesprekken, presentaties en symposia blijkt een prima manier voor partijen om te discussiëren, elkaar op de hoogte te brengen en standpunten toe te lichten. Een mooi voorbeeld hiervan bleek tijdens het recente congres ‘Grenzen verleggen, een jaar later’. Deze bijeenkomst trok naast regionale politici ook zo’n 200 ondernemers. Zo ver­baasde IJmondiale ondernemer Peter Herweijer zich hardop waarom de snelle verbinding over water van de IJmond naar Amsterdam de spreekwoordelijke nek is omgedraaid. Dit terwijl Rotterdam laat zien hoe mooi het daar werkt, aldus Herweijer. Tijdens het congres kon gede­puteerde Elisabeth Post uitleggen dat er o.a. een bijna-ongeluk met de snelle boot was geweest, dat onderzoek had uitgewezen dat daarom de snelheid terug zou moeten van 60 naar 40 kilometer per uur en dat noodzakelijke aanpassingen aan de boten 1,8 miljoen euro zouden kosten. ‘Voor dat geld kan ik ook 10 bussen laten rijden’, aldus Post. Waar de overheid zich terugtrekt, ligt er echter ook een kans voor ondernemers. Zo vertelde de bekende IJmondiale ondernemer Jim Iskes tijdens het congres dat hij bezig is om te onderzoeken of hij het personenvervoer over water nieuw leven kan inblazen. Voor mensen die werken in Amsterdam en in de IJmond willen wonen, is personenvervoer over water ideaal. ‘We willen per boot graag plaats bieden aan zo’n 60 mensen en dat er 30 à 40 fietsen mee kunnen. De forenzen zijn dan in een half uur van de IJmond in Amsterdam en kunnen het laatste stukje op de fiets naar hun werk’, zo praatte Iskes de politiek en collega-­ondernemers bij. ‘We bekijken nu onder meer of we de boten het beste kunnen voorstuwen op waterstof, elektriciteit of op een andere manier. Ook mogen we niet te veel golfslag maken. De benodigde investeringen zijn best hoog. Je hebt vier boten nodig om te starten en die kosten elk zo’n anderhalf miljoen euro. We zijn druk bezig om te kijken of we alles voor elkaar kunnen krijgen.’

Fusie in IJmond?

Steeds meer ondernemers bekruipt het gevoel dat de slagkracht binnen de IJmond een stuk groter zou worden, als de gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk zouden fuseren. Bovendien heeft een onderzoek afgelopen jaar uitgewezen dat de IJmond bijvoorbeeld meer toeristen zou trekken, als de drie gemeenten sámen een toerisme­beleid zouden ontplooien in plaats van elk afzonderlijk. Inmiddels wordt al op veel vlakken overlegd en samengewerkt door de drie IJmond-gemeenten. Dat ervaren ondernemers vaak als fijn. Maar als de drie gemeenten de gemaakte afspraken elke keer afzonderlijk moeten uitleggen aan hun individuele gemeenteraden, blijft dat omslachtig. Ambtenaren en raadsleden moeten immers driedubbel werk verrichten voor hetzelfde wat je wilt bereiken. Een mogelijke fusie tussen Velsen, Beverwijk en Heemskerk zou dan ook meer efficiëntie bereiken. Bovendien vindt gemeente A het nu lastig om aan haar eigen inwoners uit te leggen, waarom bij een gezamenlijke IJmondiale afspraak geld in gemeente B wordt uitgegeven. Dat probleem zou je met een fusiegemeente kunnen wegnemen, omdat je dan één groot, eigen eurogebied creëert. Martijn Smit, sinds mei 2017 burgemeester van Beverwijk, vindt een mogelijke gemeentelijke samensmelting helemaal geen gek idee, zo bleek tijdens het congres ‘Grenzen verleggen, een jaar later’. Smit is voormalig burgervader van Wijdemeren, dat zelf een fusiegemeente is van Loosdrecht, ‘s-Graveland en Nederhorst den Berg. ‘Als je kijkt naar het belang van onze regio, zou het goed zijn als je een stap zou maken naar één gemeente IJmond, waarbij Velsen, Beverwijk en Heemskerk in elkaar opgaan’, zo vertelde Smit. ‘Maar als gemeentebestuur hebben we naast ondernemers óók te maken met inwoners. Daar moeten we heel zorgvuldig mee omgaan. Als je kijkt naar de gemeente Wijdemeren, denk ik dat de grootschaligheid zeker geholpen heeft. Ik denk dat de inwoner­betrokkenheid van de kernen nog sterker wordt als je grootschaliger bent. Maar je moet bij gemeentelijke fusies goed alle belangen en alle voor- en nadelen afwegen. Dat kost tijd.’

Toekomst

Ook de komende gemeenteraadsperiode liggen er in de IJmond vele mooie ondernemerskansen. Zo beoogt het succesvolle samenwerkingsverband Techport bij­voorbeeld een fysieke opleidingsplek voor technische kennis en voor­uitgang te gaan creëren. Bovendien verwacht netbeheerder van elektriciteit TenneT dat er voor de IJmond mogelijkheden liggen op het gebied van windenergie. Terwijl er nu jaarlijks 360 megawatt kan worden opgewekt, kan dat rond 2023 zijn opgelopen naar 1000 à 2000 megawatt aan IJmondiale windenergieproductie. Dat biedt dus kansen voor bedrijven die bij de bouw en onderhoud van windparken kunnen worden ingezet. Ondernemers geven aan graag met de politiek samen te werken. Maar dan wel het liefst aan de voorkant, dus als nieuwe ideeën nog in de conceptstatus zijn. Dan kun je namelijk serieus met elkaar dingen afwegen, ideeën neer­zetten en heb je kans dat zaken soepel meegenomen kunnen worden. Maar als onderwerpen eerst politiek besloten worden en pas daarna aan ondernemers verteld, dan werkt dat volgens veel entrepreneurs niet efficiënt. Het is een mooi aandachtspunt voor de nieuwe gemeenteraden en colleges, die zich na 21 maart in de IJmond aandienen.

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development