Kustplaats IJmuiden aan Zee: ‘Bedrijven kunnen aanhaken bij innovatieve Campus’

Voor het gebied rondom Marina Seaport wordt de ontwikkeling van een nieuw en vooral duurzaam dorp voorbereid. De ontwikkelaars van deze ‘Kustplaats IJmuiden aan Zee’ komen graag in contact met bedrijven. ‘We gaan vanaf juli naast de zeejachthaven een fysieke Campus bouwen. Dit wordt een experimental playground om te kijken of we duurzame zaken kunnen ontwikkelen, die we uiteindelijk in het nieuwe dorp kunnen implementeren.’ 

Afgelopen september hebben de gemeente Velsen, KondorWessels Vastgoed BV, Kennemerstrand NV, Kennemermeer BV en Seaport IJmuiden Onroerend Goed BV een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de ontwikkeling van de kustplaats IJmuiden aan Zee.

Héle jaar leuk

‘Het huidige gebied rondom de zeejachthaven is tien dagen per jaar heel leuk en levendig voor toeristen, ondernemers en horeca’, zegt projectdirecteur Marijn Spoelstra. ‘Maar de overige 355 dagen is het doods. Een onderdeel van hoe je dat oplost, is hier een dorp te bouwen met 600 à 850 woningen en zo’n 2.000 bewoners. Een nieuwe community, die hier het hele jaar woont en leeft of tijdelijk recreëert als toerist. Met als voorwaarde: op een groene, duurzame manier.’ In een buitendijks gebied met zilte lucht, veel wind, een zandgrond die nauwelijks water vasthoudt, een stijgende zeewaterspiegel en met intensieve industrie en bedrijvigheid in de buurt, is gebiedsontwikkeling tamelijk complex. Als deze situatie gekoppeld wordt aan een torenhoge ambitie om de nieuwe kustplaats klaar te stomen voor een duurzaam en liefst zelfvoorzienend bestaan, wordt de uitdaging alleen maar groter.

Community

Om in deze complexiteit uiteindelijk tot een maximaal resultaat te komen, ontvangen Spoelstra en Carolien Ligtenberg van FabCityNature graag veel input van buitenaf. ‘Zo willen we een community opbouwen, waarbij we bewoners, ondernemers, wetenschappers, kunstenaars, ideeën en mogelijkheden verbinden. Op 15 maart organiseerden we in de botenloods bijvoorbeeld een ontmoetingsmoment voor de omgeving. Door middel van grote projecties op muren en met 15 leden van het projectteam, konden belangstellenden in gesprek over de ontwikkeling van de kustplaats IJmuiden aan Zee. Er ontstond dialoog over wensen, zorgen en ideeën.’

Campus

‘Voor de kustplaats die we willen maken, is het belangrijk om te begrijpen hoe duurzaamheid er in dit gebied kan uitzien. Zo willen we bijvoorbeeld het hele dorp aardgasvrij maken’, vervolgt Ligtenberg. ‘Maar de vraag is ook: hoe gaan we om met afval en waterveiligheid in dit buitendijks gebied? De huidige projectfase van place making van FabCity-Nature is een innovatiefase als voorloper op de definitieve gebiedsontwikkeling.’

‘Voor deze innovatiefase bieden we iedereen, en dus ook bedrijven, de kans om zich aan te sluiten. Dat kan bijvoorbeeld middels onze Campus. Vanaf deze zomer bouwen we, in het gebied vlak achter het Apollohotel, 40 fysieke paviljoens. Een experimental playground waar bedrijven, onderzoekers en kunstenaars experimenten kunnen uitvoeren op bijvoorbeeld het gebied van duurzaamheid en natuurontwikkeling’, weet Ligtenberg. ‘Zo kun je kennis ontwikkelen en het publiek in een brede setting laten zien wat dat oplevert. Kunnen we straks bijvoorbeeld biomateriaal en circulaire materialen gebruiken bij de bouw van de kustplaats? Hoe reageren de bouwmaterialen op de zeer specifieke elementen aan zee met zilte lucht en veel wind? Of kunnen we het afval wellicht circulair hergebruiken? Dat zijn vragen die je op de Campus letterlijk kunt testen. Het geeft antwoorden op vragen als: hoe gaat de materialisering van de kustplaats er straks uitzien?’

De Campus is derhalve de ideale plek voor het starten van pilots en doorontwikkeling van ideeën. Vanaf deze zomer en ook tijdens de bouw van de kustplaats over ongeveer drie jaar. ‘Dus IJmon-diale ondernemers, meld je vooral bij ons aan’, zegt Ligtenberg enthousiast. ‘Want op de Campus kun je experimenten in de openlucht uitvoeren. Bezoekers lopen straks letterlijk bij je langs en geven in de paviljoens directe reactie op wat daar getoond wordt. Dat geeft weer waardevolle informatie voor de manier waarop je bedrijf een prototype of experiment verder kan ontwikkelen. Dat draagt bij aan ideeën en producten die uiteindelijk wellicht écht geïmplementeerd kunnen worden in de bouw van de nieuwe, duurzame kustplaats.’

Lancering open platform

Om de community op te bouwen, informatie vanuit de Campus te delen én om de voortgang te communiceren, is 12 april jl. het open platform www.fabcitynature.nl gelanceerd. ‘Op dit open online platform worden verschillende open oproepen geplaatst. Dat zorgt voor waardevolle interactie met de omgeving’, zegt Ligten-berg. ‘We zoeken nadrukkelijk en voortdurend contact met iedereen die zich betrokken voelt en een bijdrage kan leveren. Om inhoud te geven aan het ontwikkelplan voor straks, maar ook om samen te kijken naar het hier en nu.’

Ontwikkeling horeca

Dit jaar is een druk jaar voor Spoelstra, Ligtenberg en hun collega’s. Eind 2018 moet het stedenbouwkundigplan in hoofdlijnen concreet zijn. Dan wordt het voorgelegd aan de gemeenteraad van Velsen.

De nieuwe kustplaats zal uiteindelijk plaats bieden aan bijzondere, gevarieerde permanente en recreatiewoningen, kwalitatief hoogwaardige horeca, shops, culturele en recreatieve voorzieningen. ‘Waarbij de inrichting van het gebied in elk geval veel beter moet worden dan het nu is. Zo is de huidige placering van de horeca bijvoorbeeld helemaal verkeerd’, legt Spoelstra uit. ‘De horeca op de Kennemerboulevard heeft bijvoorbeeld terrassen op het zonloze noorden. En nog belangrijker, mensen parkeren hun auto beneden en lopen zo het strand op en wandelen glad langs deze horeca. Daarom zullen we in fase 1 van de bouw van het nieuwe kustdorp de horeca verplaatsen naar een nieuw te creëren strandplein. Dit wordt een plek waar toeristen, recreanten en bewoners via natuurlijke wijze langskomen. En zo dus vanzelf tegen de horeca en detailhandel aanlopen. Dit moet een gezellig plein worden met aantrekkingskracht op bestaande en nieuwe bewoners, toeristen en recreanten.’

Ook wordt er al naar duurzame horeca-ideeën gekeken. ‘Zee-voedsel is bijvoorbeeld veel meer dan alleen vis’, zegt Spoelstra. ‘Zo is zeewier heel erg in ontwikkeling. Bij seafarming wordt de zee als boerderij gezien. Straks kun je hier wellicht een wierburger gaan eten. Dat soort concepten zijn interessant en zeer welkom.’

Contact

Wilt u als ondernemer meer weten over het aanhaken bij de Campus of over de gebiedsontwikkeling in het algemeen?

Neem dan contact op met Marijn Spoelstra of Carolien Ligtenberg via info.ijmuiden@gmail.com

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development