Fusievereniging OV IJmond ‘is nu een heel grote speler’

De leden van de HOV IJmond en de Ondernemersvereniging Heemskerk Beverwijk Uitgeest (OHBU) hebben zich tijdens de ALV’s van 22 mei j.l. massaal geschaard achter het voornemen om te fuseren tot één grote ondernemersvereniging. ‘Met ruim 500 ondernemende leden zijn we een belangrijke speler’, zegt Ton van der Scheer, voorzitter van de nieuw gevormde OV IJmond. ‘Wij zijn binnen het Noordzeekanaalgebied en de Metropool Amsterdam een partij om rekening mee te houden.’

Op de bijeenkomst van de HOV IJmond was er nog wel een klein statutair puntje: het vereiste quorum om de fusie in deze ALV officieel goed te keuren, was bij de vergadering niet aanwezig. “Volgens de statuten is er formeel dus nog een tweede termijn nodig. Deze is op 6 juni (een datum die ná de deadline van deze IJmondiaan ligt, red). Maar ik verwacht hier eerlijk gezegd geen problemen”, vertelt Ton van der Scheer. “Bij onze ALV op 22 mei stemden de aanwezige HOV-leden namelijk unaniem vóór de fusie. We hebben dus een sterk verhaal.”

Slagvaardig

De voorbereidingen om onder en boven het kanaal tot één IJmondiale onder­nemersvereniging te komen, zijn al een tijd geleden gestart. Zo zijn de besturen van de OHBU en HOV IJmond inmiddels vele maanden bezig om een goede organisatie neer te zetten. Om de grote ondernemersvereniging slagvaardig te houden, is voor de vorming van clusters naar regio en branche gekozen. Zo worden er momenteel naast zeven regionale clusters (Beverwijk, Heemskerk, IJmuiden, Velserbroek, Santpoort, Uitgeest en Velsen-Noord) tevens tien brancheclusters gevormd. Zo krijgen niet alleen Bouw Infra & Installatie­bedrijven, Handel, Haven & Martiem, Horeca & Toerisme en de Maakindustrie hun eigen indeling. Ook de Overheid & Semi-publieke diensten, Transport & Logistiek, Visserij & Visgroothandel, Zakelijke Dienstverlening en Overige bedrijven hebben hun separate onder­verdeling.

Input leden belangrijk

Elk van die clusters krijgt een hoofd. Dit is zeg maar een aanspreekpunt voor de clusterleden, die tevens als verbinding naar het bestuur fungeert. “De eerste namen van clusterhoofden zijn nu bekend”, geeft Van der Scheer aan. “Zo zal Jurriaan Blom de afdeling Haven & Maritiem leiden, terwijl Jan Boudesteijn het clusterhoofd van de Maakindustrie is. Voor de overige invulling zijn we nog in gesprek. Bovendien zoeken we meer dan clusterhoofden alleen. De OV IJmond maakt immers graag gebruik van de expertise van al onze leden. Naar input wordt altijd goed geluisterd.” Van der Scheer is blij met de keuze voor clusterindelingen. “Kijk naar de Amsterdam Economic Board, dat in de metropoolregio Amsterdam de innovatie en samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid stimuleert. Die maakt ook gebruik van topcluster­indelingen. Onze benadering van de OV IJmond sluit hier perfect op aan.”

‘De échte fusie’

Leen Wisker zag als voorzitter van de OHBU dat ook ‘zijn’ leden pal achter de fusie staan. “Ik ben blij en verheugd dat de leden volledig hebben ingestemd met het fusievoorstel. Het is uiteindelijk een lang traject geweest, dat de IJmondiale ondernemers van onder en boven het kanaal elkaar zo goed hebben gevonden. Dat is een proces van jaren geweest. Dit succes kent dan ook vele vaders. Vele voormalige voorzitters hebben hier allemaal aan bijgedragen. Eén van die vroegere voorzitters, Han Lokhorst, liet me na de ALV weten dat hij door de komst van de OV IJmond erg blij is. Hij was ooit in 1990 betrokken bij de oprichting van de Federatie Ondernemersverenigingen Noordzeekanaal. “Dat nu, 24 jaar na de FON, de échte fusie tot stand komt, maakt mij gelukkig”, zo vertelde Han. Dat geeft op fraaie wijze de belangrijkheid van de totstandkoming van de OV IJmond aan”, aldus Wisker.

 

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development