Gemeenteraad stelt nota uitgangspunten Bree vast

De gemeenteraad van Beverwijk heeft unaniem ingestemd met de nota van uitgangspunten voor de Breestraat. Met behulp van een amendement werd er ook nog een uitgangspunt toegevoegd.

In de nota over de Breestraat staan 24 uitgangspunten over onder andere de inrichting, het omdraaien van de rijrichting en een financieringsvoorstel. De nota is tot stand gekomen in samenwerking met de Beverwijkse winkeliers. Aan de nota werd door D66, GroenLinks, PvdA, CDA, Democraten Beverwijk en VVD-Koster, in de vorm van een amendement, een extra uitgangspunt toegevoegd. Dit uitgangspunt maakt het straks mogelijk om interactieve elementen te plaatsen in de Breestraat. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan speeltoestellen voor kinderen of een jeu de boulesbaan.

Door in te stemmen met de nota gaat de proef met het omdraaien van de rijrichting definitief door. Verder was er goed nieuws voor ondernemers, want ook over de evaluatie van de aanjaagregeling voor ondernemers waren de raadsleden positief. Het college mag met voorstel komen om de aanjaagregeling voort te zetten. Dit voorstel wordt komend najaar verwacht.

Toerismebeleid
Het beleidsplan Toerisme is samen met partijen uit de toeristische sector opgesteld. De raadsleden waren blij dat er een beleidsplan voor Toerisme is gekomen. Jarenlang ontbrak dit. Wel stelden Democraten Beverwijk, VVD-Koster en VVD- Ferraro het beschikbare budget van € 20 000 per jaar aan de orde. Het budget was volgens deze partijen te laag om het toerisme echt te stimuleren. Bij deze mening sloot GroenLinks zich aan. Ook het financieren van dit budget uit de algemene reserves stuitte op weerstand bij Democraten Beverwijk en VVD-Koster. ‘Zoek die € 20 000 binnen onze eigen begroting, in plaats van weer een greep te doen uit de algemene reserves’ aldus Democraten Beverwijk. Wethouder Van Weel benadrukte dat er met € 20 000 heel veel gedaan kan worden. ‘De gemeente faciliteert de ondernemers, daarbij is een hoop mogelijk met minimaal budget,’ aldus Van Weel. Het toerismebeleid werd unaniem vastgesteld door de gemeenteraad.

Tot slot werd er nog gediscussieerd over het dreigende tekort in de meerjarenbegroting van IJmond Werkt. In september keert dit onderwerp terug op de agenda van de raad. Dan wordt er gesproken over een voorstel met besparingsmaatregelen. Hiermee kwam, omwille van de tijd, een einde aan deze raadsvergadering. Aanstaande donderdag vergadert de gemeenteraad verder. Dan gaat het onder andere het wel of niet afschaffen van de toeristen- en hondenbelasting. De vergadering is vanaf 19.30 uur live te volgen via http://beverwijk.raadsinformatie.nl/live.

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development