Goed perspectief Noord-Hollandse detailhandel

Leegstand winkels neemt af, het aantal banen in de detailhandel neemt toe. Het aantal winkels neemt licht af en er het aantal plannen voor nieuwe winkels is stabiel. Het vooruitzicht voor de winkelbranche is gunstig. Er zijn wel verschillen in leegstand en toekomstbestendigheid van de Noord-Hollandse winkelcentra. Dat blijkt uit de monitor Detailhandel Noord-Holland 2018.
Winkelleegstand daalt in de provincie Noord-Holland naar 5,8 % en ligt daarmee onder het landelijk gemiddelde (7,2 %). Tussen de regio’s en gemeenten zijn wel verschillen. Zo daalt de detailhandel in kleinschalige buurt- en centrumgebieden en stijgt deze in met name grotere wijkcentra. De Beemster kent vrijwel geen leegstand. Het aantal winkels neemt met minder dan 1% af naar 16.567, maar het totale winkelvloeroppervlak stijgt tot 4,3 miljoen vierkante meter. Plannen voor nieuwe winkels zijn daarentegen afgenomen tot 644.346 vierkante meter. Dit past in de trend van schaalvergroting die plaatsvindt in de hele detailhandel.
Banenmotor
De Noord-Hollandse winkels leveren niet alleen een belangrijke bijdrage aan de economie, maar ook aan de werkgelegenheid. De winkelbranche is goed voor 9 % van alle banen in de provincie. De werkgelegenheid neemt toe met 3,4 % toe tot 145.526. Groei is er vooral in Amsterdam en Amstelland-Meerlanden; een derde van de Noord-Hollandse gemeenten laat een lichte krimp zien. Het aandeel banen bij postorderbedrijven en internetwinkels groeide het afgelopen jaar naar 8%. Deze groei komt vrijwel geheel voor rekening van Amsterdam.
Toekomstperspectief
Voor het eerst brengt de monitor ook in kaart hoe toekomstbestendig winkelgebieden in Noord-Holland zijn. Dit gebeurt op basis van een risicoprofiel en de verwachte bevolkingsontwikkeling. Een aantal kleine kernen en buurtcentra staat er relatief goed voor, zoals Zwaagdijk, Hoogwoud, Obdam en Edam. Ook buurtwinkelcentra als IJburg (Amsterdam), Seinhorst (Hilversum) en Weidevenne (Purmerend) hebben een goed toekomstperspectief. Enkele centrumgebieden in middelgrote centra en enkele Amsterdamse wijkcentra lijken minder goed voorbereid op de toekomst.

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development