GreenBiz IJmond ondersteunt bij groene subsidieaanvraag

‘HIRB+ subsidie mooie kans voor ondernemers die nú verduurzamen’

Goed nieuws voor alle IJmondiale ondernemers die hun bedrijf willen verduurzamen. Dankzij nieuwe HIRB+ subsidie wordt dit jaar maar liefst 10 tot 20 procent van de groene investeringen vergoed. ‘Waarbij wij als GreenBiz IJmond de ondernemers bij elkaar brengen en ontzorgen door gratis te helpen deze subsidie aan te vragen’, zegt projectleider Nick Ruiter. 

Recente overstromingen in Limburg, hittegolven en grote bosbranden in Zuid-Europa en steeds meer orkanen wereldwijd. De urgentie om de klimaatverandering een halt toe te roepen, is groter dan ooit. Het recente IPCC-­rapport geeft duidelijk aan dat de mens verantwoordelijk is voor de extreme veranderingen in het klimaat. ‘Alleen als we nu gezamenlijk actie ondernemen, is het tij nog op tijd te keren’, meldt de alarmerende rapportage.

Reductie CO2-uitstoot

‘Juist als ondernemers moeten we snel en gezamenlijk de schouders eronder zetten’, weet Nick Ruiter van GreenBiz IJmond. ‘Het mooie is dat de provincie Noord-Holland nu een subsidiepot heeft voor ondernemers die hun CO2-uitstoot willen verminderen. Dus wil je duurzaamheidsmaatregelen realiseren die gericht zijn op energiebesparing of gebruik en opwek van duurzame energie? Dan kun je financieel ondersteund worden. Dit kan ook bij maat­regelen in de openbare ruimte op een bestaand bedrijventerrein.’

10 tot 20 procent bijdrage

Ondernemers die zonnepanelen willen plaatsen, krijgen via de HIRB+ subsidie 10 procent van hun investering terug. ‘Bij het uitvoeren van overige duurzaamheidsmaatregelen kan de subsidiebij­drage zelfs oplopen tot 20 procent. Dat geldt bijvoorbeeld voor het isoleren van daken, vloeren, muren en gevels en bij het aanbrengen van HR isolatieglas’, legt Ruiter uit. ‘Maar ook het plaatsen van ledverlichting, warmtepompen, oplaadpunten voor elektrische auto’s, restwarmtebenuttingssystemen, windturbines tot 7 meter, WKO’s en ventilatiesystemen vallen onder deze financieel interessante regeling.’

Belangrijke voorwaarden

Een ondernemer kan voor meerdere onderdelen subsidie aanvragen. Het minimale investeringsbedrag is 5.000 euro, het maximaal te ontvangen subsidiebedrag bedraagt 200.000 euro. Let op: de provincie kan de aanvraag alleen steunen als de activiteit financieel haalbaar is. Bovendien moet eerst de subsidieaanvraag worden ingediend, voordat met de uitvoering wordt gestart. Deze HIRB+ regeling staat open tot 30 december 2021. ‘Maar wie het eerst komt, wie het eerst maalt’, zegt Ruiter.

Bemiddeling GreenBiz IJmond

Vraagt u bijvoorbeeld een subsidie voor zonnepanelen aan? Dan verlangt de HIRB+ dat u die aanvraag indient samen met twee andere bedrijven die dezelfde groene investering willen doen. ‘Kent u geen collega-ondernemers die dat ook willen? Dan helpt GreenBiz IJmond bij uw zoektocht naar andere bedrijven en verzorgen wij de bemiddeling’, stelt Ruiter.

Animo IJmond

Inmiddels hebben reeds enkele tientallen IJmondiale ondernemers gebruik gemaakt van de HIRB+ regeling. Hun gezamenlijke groene investering bedraagt bijna 5 miljoen euro. ‘Dit is voor de gehele IJmond een prachtige kans, waarbij het mes aan drie kanten snijdt’, vertelt Ruiter. ‘We dringen samen de CO2-uitstoot terug, de verduur­zamingsinvesteringen zijn financieel erg aantrekkelijk én GreenBiz IJmond ondersteunt in het gehele subsidie­proces. Want als je meedoet met onze Green Deal, zullen we je bij de HIRB+ aanvraag ontzorgen. Dat is een win-win-win-situatie.’

Meer info of meedoen?

Stuur dan een mail naar Nick Ruiter
via nruiter@odijmond.nl en hij neemt contact met je op.

greenbizijmond.nl

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development