Het WerkgeversServicepunt Zuid-Kennemerland en IJmond (WSP) biedt persoonlijk advies

Werkgevers die het Werkgevers­Servicepunt Zuid-Kennemerland en IJmond (WSP) kennen, weten het al … voor alle vragen die te maken hebben met personeel, zoals nieuwe wetgeving, werving en selectie, hulp bij het aanpassen van een functie, waardoor nog meer mensen in staat zijn deze uit te voeren, is een persoonlijke adviseur beschikbaar. Een adviseur die met de werkgever meedenkt en adviseert.

In het WSP werken IJmond Werkt!, Pasmatch en het UWV nauw samen. Een unieke samenwerking, waarbij de dienstverlening volledig op elkaar is afgestemd. Hierdoor zorgen de adviseurs ervoor dat iedere werkgever in de arbeidsmarktregio op dezelfde manier ondersteund wordt.

De samenwerking betekent ook dat het WSP alle werkzoekenden in de arbeidsmarktregio in beeld heeft. Zowel jongeren, 50-plussers, statushouders, mensen met een (arbeids)beperking, mensen vanuit een bijstandssituatie als ook mensen met een WW-uitkering.

Kosteloze dienstverlening

De dienstverlening van het WSP is kosteloos. De opbrengst zit in het samenbrengen van vraag en aanbod, waardoor de werkgever in staat wordt gesteld de productie voort te zetten en een werkzoekende om in zijn of haar eigen inkomen te kunnen voorzien.

Jobcarving

In de huidige arbeidsmarkt is het niet voor iedere werkgever eenvoudig om personeel te werven. Nog steeds sluit de vraag niet altijd aan bij het aanbod. Door meer te kijken naar competenties in plaats van naar werkervaring en opleiding, maar ook door functies te ‘carven’, zullen kansen op een match worden verhoogd. Het zogenaamde jobcarven houdt in dat een functie wordt aangepast aan de capaciteiten van de potentiële nieuwe medewerker. Is iemand bijvoorbeeld wat minder goed ter been, dan wordt bekeken of bepaalde elementen uit een functie door iemand anders of op een andere manier kunnen worden uitgevoerd. De adviseur helpt de werkgever bij dit proces.

Social Return on Investment (SROI)

Ook op het gebied van Social Return on Investment (SROI) is de adviseur van het WSP een logische partner. In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen wordt samen met werkgevers bekeken op welke wijze zij een bij­dragen kunnen leveren aan de werkgelegenheid in de arbeidsmarktregio. Dit kan door middel van het aanbieden van een baan aan iemand vanuit een uitkeringssituatie, maar er is veel meer mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan het geven van rondleidingen of het inzetten van opleidingsmogelijkheden.

Innovatie

In tijden van krapte wordt ook steeds meer gekeken naar innovatie. Na alle verhalen over het oprukken van robots die steeds meer werknemers verdringen, blijkt steeds vaker dat de inzet van zulke machines juist kansen biedt. Vooral voor mensen met een fysieke, cognitieve of andere beperking hebben baat bij ondersteuning door mensgerichte technologie. Praktijkproeven ingezet door TNO in samenwerking met onder andere sociale werkbedrijven geven beeld bij deze mogelijkheden. De adviseur van het WSP komt graag met werkgevers in contact om de vele mogelijkheden te ontdekken en in de praktijk te brengen.

Wilt u ook graag in contact komen met uw persoonlijke adviseur van het WSP?

Bel direct: 088-501 91 91. Mailen kan ook: info@wspzkij.nl.

Kijk ook eens op www.wspzkij.nl voor aansprekende voorbeelden van werkgevers in de regio die wel al inclusief ondernemen!

Het WerkgeversServicepunt Zuid-Kennemerland en IJmond is een samenwerking tussen:

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development