IJmond Bereikbaar helpt jouw bedrijf met slimme & duurzame mobiliteit

Duurzaam woon/werkverkeer en goederenvervoer levert op!

IJmond Bereikbaar ondersteunt bedrijven bij vragen over mobiliteit. Op strategisch, tactisch en operationeel niveau. We kijken daarbij naar personenvervoer (woon/werkverkeer) en goederenvervoer. Het zal je verrassen hoe je met relatief kleine veranderingen je mobiliteit slimmer en duurzamer kunt maken. IJmond Bereikbaar helpt met de juiste informatie, praktische tips en laagdrempelige acties, die positieve verander­ingen kunnen versnellen. Ook met mobiliteit kun je laten zien dat je een aantrekkelijke, milieubewuste, maatschappelijk betrokken werkgever bent.
Gedragsverandering in woon/werkverkeer

Meer dan 70% van de mensen woont binnen een straal van 8 kilometer van het werk. Die afstand is prima te doen op de fiets. Toch komt 60% met de auto. ‘De redenen zijn heel divers, maar ook vaak gebaseerd op gevoel en niet op feiten’, zegt Astrid van den Haak. ‘Door hier aandacht aan te geven, zie je al gauw hoe je mensen kunt motiveren om wel op de fiets te komen.’ Ook voor werknemers die wat verder weg wonen, zijn er goede alternatieven voor de auto. ‘De actieradius en aanschafprijs van een e-bike wordt steeds aantrekkelijker. En met het versimpelen van de lease-regeling voor fietsen, heb je er als werkgever een mooie optie bij om de fiets, e-bike en speedpedelec te boosten onder je personeel.’

Wat past bij jouw bedrijf?

Wat bij de ene werkgever past, heeft bij de andere geen zin. Zo kan een thuiszorgorganisatie met medewerkers die veel korte ritten maken, kiezen voor fietsen van de zaak. Bij een andere werkgever past misschien veel beter een goede kilometervergoeding plus aanschafregeling. Kunnen je mensen prima met het OV reizen, maar is het laatste stukje van het station of bushalte naar jouw bedrijf te ver om te lopen, dan is een vergoeding voor de OV-fiets of deelfiets een goed idee. Elektrische poolauto’s, die je overigens ook kunt delen met naburige bedrijven, bieden een duurzame oplossing voor afspraken buiten de deur.

‘We begrijpen goed dat voor veel bedrijven mobiliteit niet de core business is. Toch krijg je er als HR- of facilitair manager of directie steeds meer mee te maken,’ vult Ronald Vierkant aan. ‘Daarom komen we ook graag langs. We hebben het namelijk niet alleen over bereikbaarheid, par­keren, en minder CO2-uitstoot , maar ook over vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.’

Gratis mobiliteitsscan IJmond Bereikbaar biedt bedrijven met meer dan 50 werknemers

gratis de mobiliteitsscan aan. Door informatie van de werkgever en de werknemers te koppelen, krijg je duidelijk inzicht in, aan de ene kant de huidige reiskostenregelingen en -vergoedingen en aan de andere kant het reisgedrag. Dit vormt de basis om het gesprek aan te gaan over anders en mogelijk minder reizen.

Kennisdelen en aanjagen

IJmond Bereikbaar is goed op de hoogte van de ontwikkelingen en kansen voor het bedrijfsleven. We kennen de regio goed. ‘Wil je als bedrijf aan de slag, dan helpen we je om het gewenste resultaat te bereiken’, zegt Ronald. ‘Bijvoorbeeld met een fietschallenge of e-bike probeeractie. We laten je mede­werkers graag kennis maken met elek­trische poolauto’s voor zakelijke ritten of laten zien hoe leuk en makkelijk samen­rijden tegenwoordig is.’ Een aantal activi­teiten is gratis, voor andere draagt IJmond Bereikbaar bij aan de (opstart)kosten.

Korte lijnen, praktisch samenwerken

IJmond Bereikbaar houdt zich ook bezig met de regionale infrastructuur. ‘De lijnen met de IJmondgemeenten, Rijkswaterstaat en de Provincie zijn kort. Dat maakt samenwerken gemakkelijk’, vertelt Lars Hopman. ‘De aanleg van de doorfietsroute vordert bijvoorbeeld gestaag. Ook zijn op belangrijke knooppunten de verkeerslichten opnieuw afgesteld om de doorstroming van het verkeer te bevorderen. En de pont is en blijft een punt dat hoog op de agenda staat.’ Dat er momenteel twee ponten varen is heel fijn, maar niet vanzelf­sprekend. Het moet ook betaald worden. Samen met de gemeenten benadrukt IJmond Bereikbaar het belang van de twee ponten bij Velsen/Beverwijk en zoekt naar een structurele financiële oplossing. ‘Dagelijks gaan er bijna 5.000 fietsers met de pont mee. We willen deze betrouwbare, snelle dienstverlening graag behouden.’

Goederenvervoer sterk vertegenwoordigd in de IJmond

Goederenvervoer is een belangrijke tak van sport in de IJmond. Tijd, efficiëntie en veiligheid zijn de core business van vervoerders en verladers. De toenemende vraag brengt logischerwijs een hoger energieverbruik met zich mee. Tegelijkertijd worden de milieueisen steeds strenger. In het Klimaatakkoord staat dat de CO2 uitstoot van goederenvervoer in 2030 met 30% moet zijn gedaald door verbeterde efficiëntie. Werk aan de winkel.

‘IJmond Bereikbaar werkt o.a. samen met Noord West Connect, de Topsector Logistiek, TLN en EVO Fenedex om initiatieven door te rekenen en te versnellen. De bedoeling is om objectief tot de beste combinaties van transport te komen, waarbij de beladingsgraad toeneemt en de belasting van het wegennet, milieu en energie afneemt,’ legt Lars uit. Samen met partners ontwikkelt IJmond Bereikbaar daarom een mobiliteitsscan voor goederenvervoer. Met deze tool krijgen vervoerders en verladers inzicht in de quick wins en kunnen zij bovendien beter samen af­spraken maken.

Ook in stadslogistiek is winst te behalen. De IJmondgemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk, de OV IJmond en IJmond Bereikbaar hebben de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek (Green Deal ZES) ondertekend. Door bij het eigen inkoop­beleid te vragen naar effi­ciënte en duurzame bevoorrading komt de markt in beweging. Ook wordt onderzoek gedaan naar de effecten van een stadsdistributiecentrum waar goederen en pakketten overgeslagen kunnen worden voor een efficiënte distri­butie naar bewoners, bedrijven en kantoren.

Foto: Team IJmond Bereikbaar V.l.n.r. Lars Hopman, Astrid van den Haak, Ronald Vierkant

Informatie en contact:

Ronald Vierkant – Mobiliteitsmakelaar  M: 06 500 509 95
E: rvierkant@odijmond.nl

www.ijmondbereikbaar.nl 

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development