‘IJmond krijgt steeds grotere rol binnen Metropoolregio Amsterdam’

De IJmond ontwikkelt zich, met de nieuwe zeesluis en met Techport, als de innovatieve, nautische toegangspoort tot de Metropoolregio Amsterdam (MRA). ‘Mede dankzij een eigen plek en identiteit, krijgt de IJmond steeds meer een spilfunctie binnen de MRA’, vertelt OV IJmond-voorzitter Ton van der Scheer. ‘De inzet vanuit de IJmond is om deze gunstige positie in de toekomst verder uit te bouwen.’

Op 18 februari j.l. waren ruim 800 aanwezigen bij het jaarlijkse MRA-congres. Ton van der Scheer was daar als delegatieleider van een groep IJmondiale politici (zoals wethouders en enkele raadsleden uit Beverwijk, Velsen en Heemskerk), een gedeputeerde van de provincie Noord-Holland en tevens regionale ondernemers, om de IJmond goed te vertegenwoordigen. Zo gingen Van der Scheer c.s. in gesprek met andere MRA-delegaties en werden er workshops gevolgd om te kijken hoe de metropoolregio een verdere impuls kan worden gegeven.

Uitgangspunten

Voorafgaand aan het congres had de IJmond-afvaardiging een mission statement gemaakt. ‘Dit is een vertrekpunt waarin wij uitgangspunten hebben geformuleerd van wat wij graag willen bereiken. Met tevens de vraag: waar kunnen wij in de samenwerking ook van betekenis zijn voor de metropool’, legt Van der Scheer uit. ‘Zo is de IJmond binnen de MRA bijvoorbeeld het centrum van productie, ontwikkeling en innovatie en huisvest het de opleiding in de maak-industrie. Daarmee is de IJmond de Techport van de MRA.’

De IJmond heeft nog meer sterke punten. Naast het bieden van een (vlakbij Amsterdam gelegen) avontuurlijke kust voor wind- en watersport, heeft het tevens een aantrekkelijk en hoogwaardig woonklimaat in het groen, nabij duinen en strand. ‘Bovendien is de IJmond dé nautische toegangspoort van de MRA’, zegt Van der Scheer. ‘Maar ook op het gebied van de circulaire economie kan de IJmond de regio van dienst zijn.’

Verbindingen leggen

Een belangrijke kans biedt het leggen van verbindingen binnen de MRA en daarbuiten. ‘We gaan inzetten op de scharnierfunctie van de IJmond’, vervolgt Van der Scheer. ‘Neem de agrarische programma’s binnen Heemskerk. Die kun je bijvoorbeeld goed verbinden met de agrarische programma’s zoals de noordkant van de provincie Noord-Holland die ook heeft. Net zoals je een verbinding kunt leggen tussen de havens van de IJmond, Amsterdam en Den Helder. Dezelfde scharnierfunctie zie je ook op het gebied van toerisme.’

De IJmond wil graag snel concrete stappen zetten met partners. ‘Zo beogen we o.a. dat Techport zich nog meer ontwikkelt tot centrum van smart industry in maakindustrie én in onderwijs’, vertelt Van der Scheer. ‘Bovendien kunnen we een rol gaan spelen op het gebeid van duurzaam ondernemen. Zo zou de IJmond-haven bijvoorbeeld kunnen gaan dienen als circulaire ‘pilot’ haven voor restwarmte, offshore wind en hergebruik van grondstoffen. Een ander speerpunt is de aansluiting op de west-as, waarbij de luchthaven en de zeehaven een rol spelen. Maar ook op het vlak van voedsel heeft de IJmond kansen. Zo hopen we in de toekomst de Food in de vorm van vis/visserij en agri/sierteelt te kunnen positioneren en integreren.’ Van der Scheer wil nu graag doorpakken. ‘De IJmond krijgt steeds meer een functie waarin het binnen de MRA een spil is of kan zijn. De kansen op dat vlak moeten we gezamenlijk pakken.’

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development