Rabobank IJmond: Nieuw onderzoek naar Kracht van de IJmond

In navolging van het Kracht van de IJmond-onderzoek uit 2012 heeft Rabobank IJmond het initiatief genomen dit onderzoek te herijken. Het nieuwe onderzoek bestaat uit twee delen. Een onderzoek naar de economische vitaliteit van de regio en een onderzoek naar de belangrijkste sociaal-maatschappelijke thema’s. Beide onderzoeken worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met ondernemers, overheden, inwoners en diverse relevante instanties.

De economische Kracht van de IJmond wordt begeleid door vertegenwoordigers vanuit OV IJmond en Rabobank IJmond. Hierin wordt onderzoek gedaan naar de belangrijkste economische thema’s in de regio. Speciale aandacht wordt geschonken aan de rol die de IJmond speelt binnen de Metropool Regio Amsterdam (MRA).

Mede op basis van deskresearch en verschillende diepte-interviews zijn inmiddels drie centrale thema’s bepaald die van groot belang zijn voor de IJmond: de havens, de maakindustrie en het toerisme. In de komende periode wordt een aantal workshops georganiseerd om hierover verder in discussie te gaan. Hierbij staat de vraag centraal wat er gedaan moet worden om de regio in de toekomst sterker en vitaler te maken.

Het onderzoek naar de sociaal-maatschappelijke thema’s bestaat naast deskresearch uit een enquête onder de leden van de bank, een dialoogsessie en vier ledencafés in verschillende plaatsen in de regio. Vragen die hierbij centraal staan zijn ‘Wat speelt er in de IJmond op het gebied van wonen en leefbaarheid, zorg en welzijn? En wat zijn de mogelijkheden om de regio verder te versterken?

Beide Kracht van de IJmond-onderzoeken moeten leiden tot nieuwe economische c.q. sociaal-maatschappelijke initiatieven of verbinding van bestaande initiatieven om de regio verder te helpen. Het verloop van beide onderzoeken is te volgen via de website en sociale media van Rabobank IJmond.

www.rabobank.nl

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development