VELSEN-ZUID : Rabobank IJmond - Kracht van de IJmond - Dialoogsessie. FOTO : RON PICHEL

In gesprek over de Kracht van de IJmond

Net als in 2012 is Rabobank IJmond samen met ondernemers, overheden, inwoners en organisaties bezig om de IJmond krachtiger en vitaler te maken. Het tweede onderzoek naar de Kracht van de IJmond moet leiden tot nieuwe initiatieven of het verbinden van bestaande initiatieven om de regio economisch en sociaal-maatschappelijk te versterken.

De Rabobank gebruikt verschillende instrumenten om input te verzamelen voor het onderzoek, zoals enquêtes, interviews, dialoogsessies en lokale ledencafés. Dinsdag 31 mei vonden de eerste dialoogsessies plaats waarbij tientallen ondernemers en vertegenwoordigers van organisaties en overheden aanwezig waren. Voor het economische deel, dat wordt uitgewerkt door de onderzoeksbureaus AldusWillem en Roots Beleidsadvies, is deze avond ingezoomd op toerisme. De maakindustrie en de havens zijn hierna aan de beurt. Het sociaal maatschappelijke onderzoek richt zich op zorg & welzijn en wonen & leefbaarheid.

De deelnemers aan de dialoogsessies werden in het Rabobank IJmond Stadion bijgepraat over de eerste bevindingen van het onderzoek. Daarna brachten zij de kansen en uitdagingen voor de IJmond in kaart. ‘Iedereen heeft dromen en sommige daarvan zullen we met elkaar gemeen hebben. Die willen we samen verder uitwerken’, zei Daniël Mogendorff van adviesbureau Be Bright.

Tijdens de sociaal maatschappelijke sessie werd nog maar eens bevestigd dat de IJmond een prima regio is om in te wonen, werken en recreëren. Het is wel van belang om in te spelen op maatschappelijke veranderingen, zoals de vergrijzing en vereenzaming. Eén van de ideeën was om in de wijken meer ruimte vrij te maken voor gemeenschappelijke huiskamers waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten. Alle ideeën, genoteerd op gekleurde post-its, worden meegenomen in het project.

Bij de sessie over toerisme was de algemene conclusie dat er meer samengewerkt moet worden om verbindingen te leggen. ‘Het aan elkaar koppelen van ons aanbod, zonder daaraan direct een verdienmodel vast zit, kan grote voordelen hebben’, aldus Teun Jansen van DroomParken. ‘We moeten elkaar iets gunnen. Alleen dan komen we verder.’ De ondernemers uit de toerismesector zien de bereikbaarheid van de IJmond als bedreiging, evenals het imago dat onze regio bij toeristen uit eigen land heeft. ‘Het lijkt mij goed om toe te werken naar een sterke overkoepelende merknaam die als kapstok voor al onze activiteiten kan dienen’, zei OV IJmond-voorzitter Ton van der Scheer.

Opvallend was dat tijdens de eerste dialoogsessies direct verbindingen werden gelegd. ‘Ondernemers en organisaties uit alle delen van de IJmond zijn met elkaar in gesprek gegaan en hebben ontdekt dat er in deze regio veel meer gebeurt dan ze dachten’, aldus Ron Eman, directeur Bedrijven van Rabobank IJmond. ‘Dat is een groot winstpunt, want het verbinden van bestaande initiatieven is een belangrijke doelstelling van de Kracht van de IJmond.’

Op 6, 14, 16 en 20 juni vinden er ledencafés plaats die in het teken staan van de sociaal maatschappelijke issues. Dat gebeurt op verschillende locaties in de IJmond. Leden van de Rabobank en andere geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn en mee te praten over de Kracht van de IJmond. Kijk op www.rabobank.nl/ijmond voor meer informatie en om je aan te melden.

Na de brainstormfase gaan projectteams aan de slag met de concrete ideeën voor een sterkere en vitalere IJmond.  Dit proces is te volgen via de sociale media van Rabobank IJmond.

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development