Innovation Tribe Techport beantwoordt innovatie­vraagstukken IJmondiale maakindustrie

De actielijn INNOVEREN van Techport is een mooi initiatief gestart. Zo zijn de nieuwe Innovation Tribe Techport-sessies gericht op het versterken van inno­vatiekracht bij bedrijven uit de IJmondiale maakindustrie. ‘Het werkt als een ideeënmachine van en voor de regionale maakindustrie’, aldus Gerik ten Berge, projectleider INNOVEREN bij Techport. 

 

Innovation Tribe Techport is een platform dat is opgezet om inhoud te geven aan bijeenkomsten rond een innovatieve maakindustrie. De doelgroep bestaat uit ondernemers, medewerkers uit de maakindustrie (van operators, managers tot trainees) én uit studenten en mede­werkers van bedrijven uit aanverwante sectoren. ‘Het idee is om jaarlijks tien sessies te organiseren. Deze bestaan uit het pitchen en oplossen van technolo­gische en procesmatige innovatievraagstukken’, legt Gerik ten Berge uit. Nadat 30 oktober j.l. de kick-off van Innovation Tribe Techport is geweest, gingen op 16 november ruim 30 onder­nemers, studenten en medewerkers van bedrijven uit de maakindustrie daad­werkelijk aan de slag. De praktijkruimte van de Tata Steel Academy was hierbij een inspirerende plek. Tijdens deze tweede Tribe-sessie werd actief gebrainstormd over een concreet probleem van een collega.

Elkaar helpen

Zo vroeg Nanja van der Lelie van papierfabriek Crown van Gelder aandacht voor het structurele probleem dat zijn medewerkers ervaren met het doorknippen van de staaldraden rond de celstofbalen (de grondstof voor papier). ‘We hebben zelf een knipkar gemaakt, maar die is niet ­ erg gebruiksvriendelijk. Hij is te zwaar en lastig in het gebruik. Ik hoor graag een aantal goede ideeën waarmee wij verder kunnen’, stelde Van der Lelie. Ook Marijn Benthem van Tata Steel en Ernst de Haas van VanDerEng Labels droegen een praktijk-casus voor. Na deze drie pitches werd door middel van handopsteking bepaald met welke casus de aanwezigen in drie groepen aan de slag zouden gaan. Gekozen werd voor Crown van Gelder. De andere hulpverzoeken komen in latere sessies van de Innovation Tribe aan bod, beloofde Techport-projectleider Ten Berge.

Verbinden

Gedurende drie kwartier werd in kleine groepen gesproken over de probleem­­stelling van Crown van Gelder. Aan de tafels werd vooral procesmatig gedacht: denk aan bestaande oplossingen, onderzoek subsidiemogelijkheden (vanwege Arbo-technische verbeteringen) en ga eens langs bij de brandweer voor de werking van een pneumatische knipper. Er kwam van alles voorbij en dat is precies wat Techport beoogt met de Innovation Tribe. Uiteindelijk bleef er één plan van aanpak over, waarmee Crown van Gelder aan de gang gaat. Diverse deelnemers hebben aangeboden om ook buiten de Tribe met de Velsense papierfabriek om tafel te gaan om aan de oplossing te werken. ‘De meerwaarde van het verbinden is wat ons betreft aangetoond’, aldus Van der Lelie. ‘Daarmee is voor ons een belangrijk doel om hieraan deel te nemen bereikt.’ De Innovation Tribe in de Tata Steel Academy stond onder leiding van Rockstart, een start-up accelerator die veel ervaring heeft in het begeleiden van innovatieve ideeën naar echte projecten. Zij blijven aangehaakt voor de coaching in het vervolgtraject. ‘We zien dat bedrijven met vraagstukken vanuit de Tribe een prachtige stap verder worden gebracht’, zegt Ten Berge. ‘Gezamenlijk innoveren begint bij elkaar kennen en gezamenlijke belangen onderkennen. De Tribe-sessies vormen hiervoor de dansvloer.’

Ook deelnemen?

Op 25 januari a.s. staat een volgende Innovation Tribe gepland, waarbij opnieuw innovatievraagstukken centraal zullen staan. Wilt u als IJmondiale ondernemer deelnemen of een vraagstuk inbrengen? Stuur dan een mail naar gerik.berge@techport.nl

Meer informatie?

Kijk op: www.techport.nl

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development