Met regionale aanpak lokale vraagstukken te lijf

Veel lokale vraagstukken vereisen een integrale, regionale aanpak. Dat is de belangrijkste conclusie van de BurgeMasterclass in het stadhuis van Beverwijk. Vijf ondernemers gingen in gesprek met waarnemend burgemeester Freek Ossel. 

Gesprekonderwerpen waren onder meer de renovatie van de Velsertunnel (in 2016) en toenemende leegstand in de Breestraat, de belangrijkste winkelstraat van Beverwijk. Op veel punten deelt Ossel de zorgen van de ondernemers, maar hij gaf ook aan dat er hard wordt gewerkt aan oplossingen. “In het geval van de Velsertunnel werken wij nauw samen met Rijkswaterstaat, de gemeente Velsen en ondernemers. De afsluiting wordt goed voorbereid en ligt op schema, maar toch is het zaak alert te blijven. Ik maak mij vooral zorgen om dingen die in 2016 niet volgens plan verlopen. Wat doen we dan?” Hij beloofde zijn gesprekpartner Cees Buur (BUKO) dat de gemeente Beverwijk er alles aan zal doen om te voorkomen dat het verkeer vastloopt. Eén daarvan is het optreden tegen stilstaande vrachtauto’s op de Wijkermeerweg.

Detailhandelsvisie IJmond

Tijdens gesprekken met Henk Postma (Hotel Marquette), Simon Hamming (Teer Makelaars) en Marc van Leeuwen (L&N Kantoorinrichting) werd duidelijk dat Beverwijk op het gebied van toerisme en detailhandel gezamenlijk optrekt met Velsen en Heemskerk. De wethouders van toerisme voeren regelmatig overleg over positionering en kansen in de regio. Nog dit jaar verschijnt de Detailhandelsvisie IJmond, een integraal beleidsdocument waar ondernemers zich al jaren hard voor maken.

Het inkoopbeleid van de gemeente

Michel Moeijes (Tanger Advocaten) had een rondje gemaakt langs zijn klanten en vroeg namens hen aandacht voor het inkoopbeleid van de gemeente. “Wij vinden dat er meer gegund moet worden aan plaatselijke ondernemers, maar jullie laten een hele andere beweging zien door de inkoop regionaal te organiseren.” Ossel reageerde door te zeggen dat burgemeester en wethouders altijd een brede afweging moeten maken. “We willen sociaal zijn en zuinig omgaan met belastinggeld. Plaatselijke ondernemers zijn niet altijd in staat om aan onze criteria te voldoen, bijvoorbeeld omdat zij geen mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt in dienst hebben.”

Een keihard voordeel

Ossel prees de samenwerking door ondernemers in de IJmond. “Gezamenlijk onder­nemerschap leidt tot gezamenlijke innovaties. De organisatiegraad is hier veel hoger dan in andere regio’s. Daarbij is het hebben van één ondernemers­vereniging een keihard voordeel, want op die manier loop je elkaar niet voor de voeten.”

Organisatie BurgeMasterclass

De BurgeMasterclass wordt georganiseerd door BeterBusiness en OV IJmond. Het concept is ontwikkeld door business reflector Brigitte Paulissen. Later wordt er ook een BurgeMasterclass gehouden in Velsen. Ondernemers kunnen dan met burgemeester Franc Weerwind in gesprek over actuele thema’s.

Meer info: www.ovijmond.nl

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development