De Metropoolregio Amsterdam, ook bekend als MRA, is een bestuurlijk samenwerkingsverband van de stad Amsterdam en een lokale en regionale overheden in het noordelijke deel van de Randstad.

Metropoolregio Amsterdam presenteert Economische Verkenningen 2018

De economie van de Metropoolregio Amsterdam groeit in 2018 naar verwachting met 3,7 procent. In 2019 zal dat 3,2 procent zijn. Daarmee ligt de economische groei van de metropoolregio 0,5 procentpunt hoger dan die van de rest van Nederland. De werkloosheid daalt naar verwachting van 4,9 procent van de beroepsbevolking in 2017 naar 4 procent in 2018, en 3,6 procent in 2019. De daling van de werkloosheid is het sterkst onder laag- en middelbaar opgeleiden. Hiermee heeft de Metropoolregio Amsterdam zich na de crisis sterk ontwikkeld door haar diverse en open economie waarin grote én kleine bedrijven kunnen groeien. 

Dat staat in de Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam 2018, die gisteren zijn gepubliceerd. Hierin staan de nieuwste cijfers over de economische ontwikkeling in de 33 gemeenten van de Metropoolregio, die zo’n 2,5 miljoen inwoners telt. Door deze economische groeicijfers hoort de Metropoolregio Amsterdam bij de vijf sterkst groeiende grootstedelijke regio’s in Europa, samen met Londen, Stockholm, Warschau en Praag.

De werkgelegenheid groeit in 2018 met 2,6 procent en die groei zal naar verwachting in 2019 2,1 procent zijn. Daarmee zakt de werkloosheid weer tot op het niveau van vóór de crisis. Er is krapte op de arbeidsmarkt in de bouw, installatietechniek, glastuinbouw en de ICT.

Wethouder Udo Kock (Economische Zaken gemeente Amsterdam en voorzitter Platform Economie MRA, de opdrachtgever van de Verkenningen): “De bouw, zorg en ICT staan te springen om goed personeel en tegelijkertijd zijn nog te veel mensen werkloos. Door omscholing en opleiding in bedrijven kunnen meer mensen aan een baan worden geholpen. De regio Amsterdam werkt samen met bedrijven, ROC’s en hbo aan een betere match tussen vraag en aanbod, bijvoorbeeld in House of Skills waarin loopbaanprogramma’s worden ontwikkeld.”

Het rapport geeft aan dat de werkgelegenheidsgroei in de MRA-regio vooral plaatsvindt in ondersteunende zakelijke diensten en op consumptie leunende diensten, zoals toerisme en horeca. Buitenlandse vestigingen zijn goed voor 20 procent van de totale werkgelegenheid in de metropoolregio.

EZ-wethouder Serge Ferraro van de gemeente Beverwijk constateert verheugd dat de werkgelegenheid in de IJmond nog harder groeit. “De IJmond profileert zich sterk in de maakindustrie, handel en de logistieke sector. Ook de enorme groei in de bouwsector biedt kansen voor de Beverwijkse arbeidsmarkt. De uitdaging is om een goede balans te vinden tussen de geboden vakexpertise en de vraag op de arbeidsmarkt. Via bijvoorbeeld Techport werkt de overheid samen met het bedrijfsleven en het onderwijs om te voorzien in voldoende en juist opgeleide arbeidskrachten.”

De economische groei en werkgelegenheid concentreren zich in Amsterdam en Amstelland-Meerlanden. Andere deelregio’s specialiseren zich als woongebied. De hele metropoolregio is in trek als woonplaats. Het woon-werkverkeer in de regio neemt toe door forensen van binnen én buiten de regio.

Ferraro: “De toename van woon-werkverkeer toont het grote belang aan van de bereikbaarheid van de IJmond, zowel op de weg als via het spoor. Het vervoersknooppunt van Beverwijk speelt hierin een onmisbare rol.”

Belangrijke oorzaken van de economische groei zijn aantrekkende investeringen in ICT-dienstverlening, de bouw, toenemende consumptie door onder meer toerisme en een sterkte internationale concurrentiepositie. De Metropoolregio Amsterdam blijft aantrekkelijk voor nieuwe bedrijven, ook internationaal. De economische groei wordt door meerdere sectoren gedragen zoals groothandel, zakelijke diensten en informatie en communicatie.

De Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam 2018 zijn gisteren gepresenteerd op het evenement State of the Region, de aftrap van het festival WeMakeTheCity in Theater Amsterdam.

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development