Onderzoek naar behoefte aan bedrijventerreinen en kantorenlocaties

De provincie Noord-Holland heeft een onderzoek laten doen naar de behoefte aan bedrijventerreinen en kantorenlocaties in de regio West-Friesland, Kop van Noord-Holland en Regio Alkmaar. De gemeenten gebruiken de uitkomsten als basis voor het actualiseren van de regionale afspraken over de ontwikkeling van werklocaties.

De provincie streeft naar evenwicht tussen vraag en aanbod van bedrijventerreinen en kantorenlocaties (werklocaties). Als er een tekort is aan locaties dan hebben ondernemers onvoldoende ruimte om zich te ontwikkelen. Een overschot kan juist leiden tot leegstand en kwalitatieve achteruitgang van bestaande werklocaties. Om inzicht te krijgen in de behoefte aan werklocaties in de regio’s West-Friesland, Kop van Noord-Holland en Regio Alkmaar heeft de provincie een onderzoek laten doen. De gemeenten gebruiken de uitkomsten als basis voor het actualiseren van de regionale afspraken over de ontwikkeling van werklocaties.

Regionale afspraken
Gemeenten moeten aan kunnen tonen waarom een uitbreiding van bedrijventerreinen of kantorenlocaties nodig is. Zijn nieuwe locaties echt nodig? Is er geen alternatief beschikbaar voorhanden binnen stedelijk gebied of op een andere locatie? Sluit de ontwikkeling aan op de regionale afspraken over de planning en programmering van werklocaties? De provinciale behoefteraming is de basis voor deze afspraken en de onderbouwing van de vraag naar de nieuwe locatie. De afspraken die de drie regio’s in Noord-Holland-Noord de afgelopen jaren hebben gemaakt zijn gebaseerd op de raming uit 2013, daarom was een actuele behoefteraming nodig.

Resultaten
Voor de periode 2020-2030 wordt nu een uitbreidingsvraag in Noord-Holland-Noord voorzien van 81 tot 163 hectare (dit is 5 à 10% groei), waarbij de uitbreidingsvraag vrij gelijkmatig verdeeld lijkt te zijn over de drie regio’s. Voorlopig is er voldoende aanbod van bedrijventerreinen. In West-Friesland zou bij aantrekkende economische groei krapte kunnen ontstaan. Wanneer bedrijventerreinen getransformeerd worden naar woongebieden of gebruikt worden voor andere functies, dan ontstaat er extra vraag en kan het in de toekomst nodig zijn om nieuwe bedrijventerreinen te ontwikkelen.
Het verwachte gebruik van kantoorruimte in 2030 ligt tussen de 205.000 en 227.000 m² (tussen -8% en +2%). Zowel in het hoge als het lage economische scenario is er meer dan voldoende kantooraanbod. Nieuw aanbod is alleen kansrijk op aantrekkelijke locaties met goede OV-bereikbaarheid. De meeste uitbreidingsvraag wordt verwacht van bedrijven in de industrie, logistiek en groothandel. Voor MKB- bedrijven is de komende jaren voldoende kwalitatief geschikte ruimte te vinden. Voor grotere uitzonderlijke ruimtevragers (grotere kavels, hogere bouwhoogte, hogere milieu categorieën) is de vraag onvoorspelbaar. Of regio’s hier toch flexibel op in willen en kunnen spelen zal blijken bij de vervolgstappen na de behoefteraming.

Impact coronacrisis
Bij de behoefteraming zijn verschillende ontwikkelingen beschreven die invloed hebben op de ruimtevraag. Denk aan circulaire economie, energietransitie en digitalisering. In de economische scenario’s is het effect van Corona nog niet meegenomen. Het effect hiervan op de ruimtevraag vanuit verschillende sectoren is erg onzeker. De verwachting is dat het effect op de ruimtevraag naar bedrijventerreinen pas de komende jaren zichtbaar wordt. Daarom zal de actuele ontwikkeling van de vraag goed worden gemonitord. Sinds de coronacrisis werken mensen massaal thuis. Wanneer de economie zich weer herstelt, is de verwachting dat de behoefte aan kantoren verder zal afnemen. Thuiswerken gaat immers steeds gemakkelijker. Hierdoor zal het kantoor steeds meer transformeren naar een ontmoetingsplek. Dit betekent meer zorgvuldig ruimtegebruik (minder meters nodig), aandacht voor digitale infrastructuur, toename van het aantal serviced offices en co-working spaces en een nog sterkere voorkeur voor openbaar vervoer – knooppuntlocaties waar het prettig werken, verblijven en wonen is.

Kijk voor het volledige rapport op: Onderzoek naar behoefte aan bedrijventerreinen en kantorenlocaties – Provincie Noord-Holland (noord-holland.nl)
(Foto Provincie NH)

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development