Rabobank Haarlem-IJmond samen verder

Om de kwaliteit van de financiële dienstverlening te versterken, is het voornemen om Rabobank Haarlem en Omstreken en Rabobank IJmond per 1 mei 2020 samen te voegen. De ledenraden zijn hierover geïnformeerd en nemen eind maart 2020 een besluit over het voorstel tot samengaan. Voorafgaand aan deze besluitvorming worden de leden van beide banken nog gehoord.

Klaar voor de toekomst
Johan Kerkhoff, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Rabobank Haarlem en Omstreken staat positief tegenover de mogelijke samenvoeging: ‘Door onze krachten te bundelen zijn wij als bank in staat onze klanten beter te bedienen en meer maatschappelijke impact te realiseren in het gebied Haarlem – IJmond.’ Jerry Notenboom, directievoorzitter Rabobank IJmond vult aan: ‘Door samen verder te gaan als één bank zijn wij beter in staat kennis, kunde en kwaliteit te bundelen. Dit heeft een positieve invloed op onze continuïteit en geeft onze medewerkers de ruimte zich verder te specialiseren. Op deze manier ontstaat er meer tijd voor de klant. Met elkaar kunnen wij actief inspelen op de ingezette versnelling van de digitale beweging. Tegelijkertijd versterken wij in de regio onze positie als maatschappelijke bank.’

Veel raakvlakken
De keuze voor Haarlem en IJmond is logisch. De overeenkomsten tussen beide banken en gebieden zijn een goed uitgangspunt voor een vruchtbare samenwerking. Op diverse onderdelen werken Rabobank Haarlem en Omstreken en Rabobank IJmond nu al samen. Daarnaast zijn er veel aanknopingspunten en kansen in de regio waarmee Rabobank haar maatschappelijke impact kan vergroten.

foto: Reinder Weidijk

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development