Rabobank IJmond voor drie jaar hoofdsponsor IJmond Onderneemt

Rabobank IJmond is de nieuwe hoofdsponsor van IJmond Onderneemt. De bank heeft zich voor drie jaar verbonden aan het regionale net­werkevent, waarbij de beste IJmondiale ondernemers een prestigieuze prijs ontvangen. “Wij hebben een ambitie met de IJmond Onderneemt Award”, vertelt Ron Eman van Rabobank IJmond. “Door ons te verbinden aan deze prijs willen wij uitdrukking geven aan hoe belangrijk wij innovatief en onder­scheidend ondernemerschap vinden voor een gezonde en krachtige IJmond.”

Ton van der Scheer, die als voorzitter van de Ondernemers Vereniging IJmond nauw betrokken is bij IJmond Onderneemt, is erg verheugd dat de Rabobank zich voor langere tijd heeft verbonden aan het event. “Wij mogen als IJmond trots zijn op de prachtige bedrijven die we hier hebben. Rabobank stelt ons nu in staat om die bedrijven die onderscheidend zijn in de regio extra waardering te geven. Waardering die een stimulans is voor anderen om zich te ontwikkelen. Het feit dat Rabobank deze prijs omarmt, onderstreept hoe toon­aangevend deze is voor de IJmond.”

Beloning voor innovatie

Vorig jaar werd Airborne Oil & Gas de grote winnaar. Met de ontwikkeling van revolutionaire composieten buizen voor olie- en gaswinning, heeft het IJmuidense bedrijf een echte ‘game changer’ voor de offshore-industrie ontwikkeld. Het is juist de innovatieve denkwijze en ontwikkeling van Airborne en vele andere IJmondiale bedrijven, die de Rabobank aanspreekt. “Rabobank IJmond is niet alleen de financiële partner voor bedrijven in de IJmond. Wij zien voor onszelf ook een rol weg­gelegd om de economische infrastructuur in de IJmond te verbeteren en de onderlinge samenwerkingsverbanden te versterken”, legt Ron Eman uit. “In onze visie ‘De Kracht van de IJmond’ komt dit goed naar voren. Wij helpen ondernemers graag om sámen te bouwen aan een sterkere IJmond. Met het hoofdsponsorschap van IJmond Onderneemt hopen wij bedrijven te prikkelen om zichzelf verder te ont­wikkelen en met succesvolle, innovatieve producten en diensten te komen. Daardoor maak je ook kans op de IJmond Onderneemt Award. En als je die wint, heb je écht iets om trots op te zijn.”

Feestelijke happening

Dit jaar is IJmond Onderneemt op 18 november bij Bobs in Uitgeest. De orga­nisatie werkt momenteel hard een deze feestelijke happening, waarbij er een verrassend programma zal zijn. Naast de IJmond Onderneemt Award worden ook weer de IJmond Duurzaam Award en IJmond Werkt Award uitgereikt.

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development